สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

898689.JPG

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้กล่าวรายงานต่อ นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๒ ประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านอาชีพ ดนตรีนาฎศิลป์และศิลปะ เพื่อจัดการแข่งขันทักษะวิชางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในปรากฎแก่สาธารณชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ กว่า ๒๐,๐๐๐ คน โดยมี ดร.กิตติพศ พลพิลา ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอห้วยเม็ก และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง และในการนี้ นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอห้วยเม็ก ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับศึกษาธิการภาค ๑๒ ด้วย

22 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: