รมว.ศธ.สั่ง สพฐ.สร้างเครือข่ายกิจกรรมสภานักเรียนร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

900578.jpg

***28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ร่วมรับฟังสรุปรายงาน การดำเนินงานของสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2559 ในรอบ 6 เดือน นส.พีรญา ภูศรีคชไกร ประธานสภานักเรียนปี 2559 กล่าวว่า การดำเนินงานของสภานักเรียนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีกิจกรรมต่างๆ เช่น -โครงการพี่สอนน้อง ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ การรณรงค์ประหยัดน้ำ และส่งเสริมเครือข่ายด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม -โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยสร้างเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ในการลดปัญหาความรุนแรงและปัญหายาเสพติด -โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยสภานักเรียนเข้าไปช่วยจัดกิจกรรมตามความถนัดของนักเรียนโดยไม่กระทบเวลาการเรียนหลัก -กิจกรรมจิตอาสาสภานักเรียนพี่ให้น้อง โดยสภานักเรียนเข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสามัคคี มุ่งเน้นหลักปัญญาธรรม สนับสนุนให้น้องรู้จักวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล -โครงการ TSC Green Challenge สภานักเรียนไทยร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว ด้วยการสร้างกระแสโซเชียลมีเดียเพื่อท้าทายนักเรียนของทุกโรงเรียนให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว โดยโพสรายละเอียดกิจกรรมพร้อมวีดีทัศน์ในการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 98 โรงเรียน อีกทั้ง รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าไปดูแลและส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้โรงเรียนอื่นได้รับรู้ และสร้างเครือข่ายในกิจกรรม TSC Green Challenge สภานักเรียนไทยร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียวของสภานักเรียน ให้ดำเนินการได้อย่างทั่วถึง เป็นที่รู้จักของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานของสภานักเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานของสภานักเรียนอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง และตั้งเป้าในเดือนมกราคม ปี 2560 ต้องมีโรงเรียนเข้าร่วม 10,000 โรงเรียน

สุชาติภาพ/บรรพตข่าว

29 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: