สุพรรณบุรี เขต ๓ จัดงาน…เรือจ้างวางพาย ๖๐ ปี ความดี ความภูมิใจ

901128.JPG

29 กันยายน 2559 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานการจัดงาน..เรือจ้างวางพาย 60 ปี..ความดี..ความภูมิใจ ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายณรงค์ พี่งงาม รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กล่าวรายงาน ซึ่งปีนี้ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มีผู้เกษียณอายุราชการ มีทั้ง รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.กลุ่ม บุคลากร ผอ.รร. รองผอ.รร.คุณครู และนักการภารโรงรวม 87 ท่าน การจัดงานมีการประกาศคุณความดีและแนวคิดการทำงานของแต่ละท่านผ่านหนังสือและวีทีอาร์ มอบของที่ระลึก การแสดงของนักเรียนรร.อนุบาลสมเด็จพระวันรัต รร.อนุบาลเดิมบางนางบวชและรับประทานอาหาร ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย ให้เกียรติแนะนำวิธีการดำรงชีวิตหลังวัยเกษียณอายุราชการ..ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประธานในพิธีกล่าวถึงคุณความดี ที่ผู้เกษียณเคยร่วมมือโดยทำงานด้วยความทุ่มเทให้กับการศึกษาทั้ง 87 ท่าน

30 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: