มุทิตากษิณานุสรณ์ ๕๑ เพชรเม็ดงาม..สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒

901879.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยนายบุญชู สิทธิสอน รอง ผอ.สพป./คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรม “มุทิตากษิณานุสรณ์ 51 เพชรเม็ดงาม” เพื่อแสดงความยินดีและแสดงออกความภาคภูมิใจเมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ จำนวน 51 ท่าน ได้เกษียณอายุราชการในวัย 60 ปี ตามที่ราชการกำหนด หลังจากที่ได้เสียสละอุทิศตน เพื่ออบรมบ่มนิสัยได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาให้เป็นพลเมืองดีในสังคมและเป็นตัวอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้คนในสังคมรับทราบบทบาทของครู ทั้งนี้ สพป.นภ.2 ได้กำหนดจัดงานให้เป็นเกียรติในวันที่ 29 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอำเภอนากลาง สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 โดยมีผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ญาติมิตรพี่น้องและคนใกล้ชิดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

04 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , ,

%d bloggers like this: