เชิญร่วมแบ่งปันสิ่งของคุณภาพดีมีประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาส กับโครงการไม่ใช้ให้เรา!

“โครงการไม่ใช้ให้เรา” โดยนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนใต้สะพาน โซน 1 ซอยประชาอุทิศ 76 ด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และบริจาคสิ่งของใช้แล้วที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชนดังกล่าว

พวกเราจึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของใช้แล้ว คุณภาพดี และมีประโยชน์เช่นเสื้อผ้า ของเล่น กระเป๋า หนังสือ รองเท้า หรือสิ่งของอื่นๆ ที่อยู่ในสภาพใช้การได้ โดยพวกเราจะนำไปมอบให้ชาวชุมชนใต้สะพาน โซน 1 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559

โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคที่จุดรับหน้าตึกอธิการบดี และอาคารเรียนรวม 3 (CB3) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ภายในวันที่ 12-20 ตุลาคม 2559

หรือถ้าคุณสนใจแต่อยู่ไกลจุดรับ สามารถบริจาคสิ่งของได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวก โดยติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการโทร. 086-354-5436

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: