ดงตาลแคมป์ ครั้งที่ ๑๒ DONGTAN CAMP XII

ขอเชิญน้อง ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต เข้าร่วมกิจกรรม “ดงตาลแคมป์ครั้งที่ 12” DONGTAN CAMP XII

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :

วันที่จัดค่าย :

สถานที่จัดค่าย :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ : https://drive.google.com/drive/folders/0B7QdQeAxVVSXQjJBOVRCR1JDUjA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/dongtancamp/

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: