ม.หอการค้าไทย เชิญร่วมงาน Open House ๒๐๑๖

ขอเชิญชวนนักเรียน มัธยมปลาย เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านเด็กหัวการค้า คิดต่างอย่างมีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หากสนใจมาเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อได้ที่ กองส่งเสริมการรับนักศึกษา ม.หอการค้าไทย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-697-6760

http://www.utcc.ac.th/openhouse2016/

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

Tags: , , ,

%d bloggers like this: