อาชีวะร่วมกับโตโยต้าพัฒนาครู

1.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดการอบรบถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ให้แก่ครูในสถานศึกษา โครงการ T-TEP ในหัวข้อ “ระบบส่งกำลังอัตโนมัติ CVT และเกียร์ธรรมดา / อัตโนมัติ 6 สปีด ในรถกระบะรีโว่” โดยมีนายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ พร้อมด้วยนายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้นับเป็นการยกระดับให้ครูอาชีวะได้พัฒนาขีดความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดความเชี่ยวชาญ และเกิดทักษะในวิชาชีพ ทำให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเป็นบุคคลที่มีความรู้ เป็นคนเก่ง และเป็นคนดีของสังคม การถ่ายทอดความรู้จากครูฝึกที่เก่ง และเชี่ยวชาญ ถือว่าเป็นโอกาสดีในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของภาคการผลิต การร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐจึงเป็นการสร้างกระบวนการที่ถูกต้องในการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพให้กับเยาวชนเพื่อพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีหลังจากเรียนจบ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาจำนวน 128 แห่ง เข้ารับการอบรม แบ่งออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 32 คน ในเดือนธันวาคม 2559 – เดือนมกราคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มประชาสัมพันธ์ 7 ธันวาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: