Archive | Uncategorized RSS for this section

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการให้แก่ ผอ.สพท.และเจ้าหน้าที่ไอซีที ในคลัสเตอร์ ๑๒,๑๓ และ ๑๔

1035218.JPG

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 (Cluster13) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการให้แก่ ผอ.สพท.และเจ้าหน้าที่ไอซีที ในคลัสเตอร์ 12,13 และ 14 ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่โรงแรมสกายวิว รีสอร์ต อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยนายณรงค์ แผ้วพลสงค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ คลัสเตอร์ 12,13 และ 14 ซึ่งในภาคเช้าได้นำผอ.สพท.ในคลัสเตอร์ 12,13 และ 14 เดินทางไปศึกษา การดำเนินตามรอยพ่อพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และมีความพอเพียงไปพร้อมๆเยี่ยมชมที่บ้านสวน Fruit&Garden Garden สวนเกษตรกรรมขนาดใหญ่ เนื้อที่ 80 ไร่ของท่านโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และส.ส.หลายสมัย ที่ตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในภาคบ่ายได้ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และเจ้าหน้าที่ด้านไอซีที จำนวน 53 เขต เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจและติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา ภายหลังกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกเลิกการใช้งานของเครือข่าย MOENet เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนโยบายพัฒนาระบบ UNInet ให้เป็นระบบหลัก และเปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถหาอินเทอร์เน็ตที่มีศักยภาพดีที่สุด มาใช้แทน MOENet ได้ โดยเน้นให้เขตพื้นที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือโรงเรียนให้มีเน็ตใช้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

16 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

ผอ.สพป.นศ.๒ ออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองจัง

1034584.jpg

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองจัง อำเภอนาบอน โดยมี นายอาวุธ รักษาชล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ ผอ.สพป.นศ. 2 กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองจัง ในครั้งนี้เพื่อติดตามการสอนตามตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตามการเตรียมความพร้อมระบบ ICT ของโรงเรียน และให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงงานคณิตศาสตร์ “สนุกคิดบวกไม่ต้องทด ลบไม่ต้องกระจาย” ที่จะได้ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ และเยี่ยมการจัดงานกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนภายใต้แนวคิด “วันเด็กย้อนยุค สร้างสุขพอเพียง” ซึ่งจากการนิเทศติดตาม พบว่า ครูชั้น ป.1, ป.2, ป.4 และ ป.6 มีการสอนตามตัวชี้วัดตามหลักสูตร ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนด้านระบบสารสนเทศทางโรงเรียนไม่มีปัญหาในระบบการใช้ ICT พร้อมมีเจ้าหน้าที่ ICT ตามคำสั่งของ สพป.นศ. 2 โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตโรงเรียนของ 3bb นอกจากนี้ ผอ.สพป.นศ.2 ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ครูผู้สอนบันทึกผลการสอนหลังจากได้สอนรายตัวชี้วัดของนักเรียนแต่ละคน และบันทึก VDO ในขณะสอน เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนให้มีสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป

15 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑

1034267.jpg

นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคตต่อไป สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีและเป็นคนเก่ง โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 นำนักเรียนเด็กและเยาวชน ร่วมร้องเพลงชาติไทย ส่งเสริมสถาบันชาติ อันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งทุกคนได้เปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยอย่างกึกก้อง ร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย และเยี่ยมชมนิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 “พระทรงสถิตในใจนิรันดร์ ถวายอภิวันท์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและเยาวชน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กดีมีคุณธรรม จำนวน 137 คน ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

13 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากไร้

1034278.JPG

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สร.1 มอบหมายให้ นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สร.1 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 22/1 บ้านกะลัน หมู่ 16 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ ซึ่งเป็นบ้านพักของ ด.ช.สุวิทย์ กลิ่นดี และ ด.ญ.เกศินี กลิ่นดี ทั้งสองเป็นพี่น้องกัน กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.5 และ ป.3 ที่ ร.ร.บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เนื่องจากเด็กทั้งสองอาศัยอยู่กับพ่อ ส่วนแม่เสียชีวิติแล้ว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่รันทด แสนลำบาก แทบจะไม่มีที่ซุกนอน ต้องอาศัยข้าวก้นบาตรประทังชีวิตในบางวัน ทั้งนี้ สพป.สร.1 ได้มอบเงินสด จำนวน 2,000 บาท พร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และนอกจากนี้ ยังได้รับความดูแลช่วยเหลือจากทางจังหวัดสุรินทร์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย นำกาชาดจังหวัดสุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบเงินสด และเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ครอบครัวดังกล่าว

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส. สพป.สร.1 รายงาน

13 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยะลา เขต ๓ ประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสพฐ.ปี๒๕๖๑ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ

1033540.jpg

วันที่ (10 มกราคม2561) เวลา 08.30 น. นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายมารุต รามแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่(ประชาอุทิศ 2519) นายก่อวงศ์ วิจิตรพันธ์ นายวิฑูร กิจสวัสดิ์ ครูรร.เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ได้ออกประเมินโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วยด้านที่ 1 ด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้านที่ 2 ด้านผู้กำกับลูกเสือ ด้านที่ 3 ด้านลูกเสือ ด้านที่ 4 ด้านการของมวลกิจกรรมลูกเสือ ด้านที่ 5 ด้านผลงานดีเด่น

เพื่อเป็นตัวแทนของระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้ารับการพิจารณาระดับสพฐ. ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษา ดูงานของโรงเรียนต่างๆ ในด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ การเรียนการสอนวิชาลูกเสือในโรงเรียนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการลูกเสือที่มุ่งมั่นพัฒนางานลูกเสือของโรงเรียนให้เป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีนายกิตติ ชินวงศ์ และคณะทำงานลูกเสือโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตให้การต้อนรับ

นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 กล่าวชื่นชมการดำเนินงานด้านกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต และฝากให้โรงเรียนได้ใช้กระบวนการลูกเสือในการปลูกฝั่งคุณธรรม ความรู้ ระเบียบวินัยในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมขับเคลื่อนให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนวิถีลูกเสือในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาต่อไป เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว

11 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชุมพร เขต ๑ จัดโครงการ หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญในวันพระ

1032572.jpg

วันที่ 9 มกราคม 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 โดย นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการโครงการ “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี2561″ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน สพป.ชุมพร เขต 1 ได้เข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมและฟังธรรมเทศนา ตามนโยบายรัฐบาลที่เน้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่าน “บวร” (บ้าน – วัด –โรงเรียน) และในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันพระ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมของโครงการ โดยนำปิ่นโตอาหารร่วมทำบุญตักบาตร และปฏิบัติธรรม ณ วัดอุทัยธรรม (เขาถล่ม) โดยมีตัวแทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร และคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการในวันนี้ด้วย>

ภาพ/ข่าว นิตา คุณวุฒิ

09 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

1032408.JPG

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นกรอบดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวรีสอร์ทบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการรองรับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งจะดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สพฐ. และตามบริบทของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโนบายของหน่วยเหนือ โดยมี ร้อยโท กวี เพ็งศรี อดีต ผอ.สพท.บุรีรัมย์ เขต ๒ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพบปะชี้แจงรายละเอียดการจัดทำแผน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ และมีประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมฯ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารจะต้องคอยให้กำลังใจครูผู้สอนโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ คอยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ต้องสร้างห้องเรียนให้น่าสนใจ ให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นอยากเรียน โดยไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในห้องเรียน แต่สามารถหาห้องเรียนจากแหล่งเรียนอยู่ต่างๆ ได้อย่างมากมาย ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการเรียนสอน ซึ่งครูเป็นผู้อำนวยการความสะดวก เป็นผู้จัดการเรียนการสอน ครูจะต้องทราบความต้องการของผู้เรียน และต้องสามารถค้นคว้าหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

09 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ