สพป.ตากเขต ๑ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

1012483.JPG

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงเรียนอนุบาลตาก นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ได้จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านงานศิลปหัตถกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน พร้อมต่อยอดงานด้านศิลปหัตถกรรมของนักเรียนในสังกัด และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมในระดับภาคเหนือ

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กล่าวว่า การจัดการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนเป็นวิธีการหนึ่งในการกระตุ้นส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและได้แสดงออกซึ่งศักยภาพด้านงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีทีมโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 10 ทีม ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 จำนวน 8 ทีม โรงเรียนเอกชน จำนวน 1 ทีมและโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 1 ทีม โดยดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 แบ่งสนามการแข่งขัน จำนวน 4 สนาม ได้แก่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลตาก สนามแข่งขันโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สนามแข่งขันองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และสนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต1 จัดการแข่งขัน 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 4 กิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 273 รายการ

สำหรับทีมที่ชนะการแข่งขันในแต่ละรายการ จะได้เป็นตัวแทนไปร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ที่จังหวัดกำแพงเพชรต่อไป

11 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สพป.สงขลา เขต 1 ร่วมต้อนรับ ตูน บอดี้สแลม มอบทุนการศึกษา ในโครงการ ก้าวคนละก้าว

1011763.jpg

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย อ.เมือง จ.สงขลา นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 พร้อมคณะบุคลากร สพป.สงขลา เขต 1 คณะครู นักเรียน และประชาชน ร่วมต้อนรับ คุณอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม ในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยคุณตูน บอดี้สแลม ได้มอบเงินทุนช่วยเหลือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย นักเรียนรับทุน คือ ด.ญ.บุญญาวรรณ ภูทองเงิน และ ด.ช.ภาณุวัฒน์ มากสอน และโรงเรียนวัดบ่อแดง นักเรียนรับทุน คือ ด.ญ.นารีรัตน์ ขาวดวง และ ด.ช.กิตติภณ ธรรมรัตน์ ซึ่งได้รับทุน โรงเรียนละ 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท และยังมีเงินช่วยเหลือโรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาเป็นลูกฟุตบอลอีกด้วย ก้าวเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่… “พี่ตูนช่วยน้องก้าว”<<<

สุรินทร์ เขต 2 จัดอบรมพัฒนาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสายการสอน

1011844.JPG

>เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสายการสอน ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานราชการมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม เจตคติในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ เช่น ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการทำหน้าที่ของตนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ถ่ายภาพ /ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่เติมเต็มสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน สพป.พังงา

1011668.jpg

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็มและโรงเรียนพระราชทานทับละมุ สพป.พังงา ในการสร้างความเข้มแข็งด้านกายภาพและ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

8 พฤศจิกายน 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูโรงเรียน บ้านน้ำเค็มและโรงเรียนพระราชทานทับละมุ สพป.พังงา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับประสบภัยจากสึนามิ เมื่อปี พ.ศ.2547 การตรวจเยี่ยม ติดตามครั้งนี้ เป็นการมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนทั้งสองแห่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านกายภาพและคุณภาพการจัดการศึกษา โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวว่า การมาครั้งนี้เป็นการติดตามรับฟังข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจแก่คุณครูเพื่อมาพัฒนาร่วมกัน ซึ่งโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษา นักเรียนกลุ่มเป้าหมายนี้อาจจะเข้าสู่การเรียนสายอาชีพ โรงเรียนจึงควรทราบถึงวิถีชีวิตและความต้องการของเด็กเป็นอย่างไร ทำให้เขามีชีวิตที่ดีในชุมชน โรงเรียนต้องให้อะไรกับเขา โดยตนคิดว่าควรจะต้องทำห้องเรียนอาชีพในโรงเรียน ซึ่งคิดว่าความร่วมมือที่ดียิ่งคงจะได้รับจากภาคเอกชน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าหากสิ่งนี้เกิดขึ้นก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชน ย่อมส่งผลให้เด็กที่นี่สามารถเข้าเรียนต่อได้ ไม่ต้องไปเรียนไกลบ้าน

9 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1011865.JPG

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นำผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ,ฝ่ายบริหาร ได้แก่ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน,ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายประยุทธ์ หลักคำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ และ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนกล่าวรายงานสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมกันนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทรด้วย

09 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยล.๑ รับการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

1011401.jpg

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ยล.1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transpareccy : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี นายปราโมทย์ แก้วสุข ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ พร้อม นายยุทธนา วิมลเมือง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เป็นคณะกรรมการประเมินฯ การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรม อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

08 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพฐ. ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี 2560

1011015.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นำโดย นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้จัดงานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 โดยได้มีการตั้งองค์กฐินในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา และทอดถวายในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดไตรภูมิ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งศรัทธาในการร่วมงานกฐินสามัคคี ได้ยอดรวมทั้งสิ้น 503,534.50 บาท สพป.บึงกาฬ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์ในการร่วมสร้างบุญกุศลในกฐินสามัคคีครั้งนี้

สพป.อุดรฯ 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560 คัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค

1011222.JPG

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2560 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน เพื่อหาตัวแทนส่งเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ในการจัดแข่งขัน ตามรายการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ กำหนด โดยกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 12 กลุ่ม ได้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน ใช้สนามแข่งที่ ห้องประชุม ซุ้มและเต้นท์ สพป.อุดรธานี เขต 3 สนามโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) และโรงเรียนหนองหานวิทยา ในพิธีเปิด (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560) ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีรักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอหนองหาน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมกนักเรียน โดยมีนายประมวล โหระสิงห์ รอง ผอ.สพป.อด. 3 รักษาราชการ ผอ.สพป.อด.3 ในโอกาสนี้ั ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน อนุเคราะห์การใช้สถานที่ และโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) สนับสนุนการแสดงของนักเรียน หลังจากพิธีเปิด ประธานในพิธี ได้เยี่ยมชุมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ซึ่งให้ความสนใจผลงานและความสามารถของนักเรียน ซึ่งได้ฝึกซ้อมและเตรียมการแข่งขันอย่างอย่างดี สพป.อุดรธานี เขต 3 ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์จาก สภ.หนองหาน ที่จัดระเบียบการใช้เส้นทางการจราจร เนื่องจากมีนักเรียน ครู ผู้ปกครองร่วมงานจำนวนมาก

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment – ITA) รอบ 3

1011176.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารอบ 3 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย1.นางอัฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข เป็นประธานกรรมการ 2.นายณัฐพล คุ้มวงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ 3.นายชูศักดิ์ กุลทัพ เป็นกรรมการประเมิน ITA โดยมีนายเกษม คำศรี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และบุคลากรในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ รายละเอียดการดำเนินการประเมิน ดังนี้ ลำดับแรกบุคลากรใน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้เข้ารับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการประเมินฯ และทำแบบสำรวจ IIT แบบออนไลน์ หลังจากนั้นคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมตรวจสอบข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ตามภารกิจหลักของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ตามแบบ EB1 ถึง EB11 ในช่วงบ่ายให้ตัวแทนโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ารับฟังคำชี้แจงและทำการประเมิน EIT แบบออนไลน์ จำนวน 50 คน เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 หลังจากคณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์แล้ว ได้ชี้แนะ และให้แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานให้แก่บุคลากรใน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2…

8 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๔ พัฒนาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ไม่ได้สอบ O-NET

1010562.JPGO-NET”>

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน ( O-NET) ณ โรงแรมเดอะลีฟแอนเดอะแซนด์ เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดอบรมพัฒนาในครั้งนี้ว่า เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นความ สำคัญของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาครูผู้สอนด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติ (Performance Assessment)ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( O-NET) โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 140 คน ประกอบด้วยผู้แทนครูจาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ สังคมศึกษาฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ จาก 27 โรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

เรวดี….ภาพ / ข่าว

06 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนขุมคำวิทยา

1010255.jpg

เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น.วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งโรงเรียนได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕ / ๒๕๒๙ อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๗๙,๐๐๐ บาท สำหรับโรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) แห่งนี้ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จำนวน ๑๙๐ คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๙ คน โดยมีนายสมพร เพ็งพันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งในพิธีรับมอบอาคารเรียนครั้งนี้มี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอวังหิน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้/////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

05 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ