Tag Archive | คมชัดลึก

ชูหาดใหญ่โมเดลแก้เด็กใต้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ชู”หาดใหญ่โมเดล”แก้”เด็กใต้”อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ :ชมรมนักประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง/ภาพ

Read More…

คุรุสภาจี้สภามกธ.แจงรับนศ.ป.โทเกิน

be56jja6kbjbb8bibjf78.jpg

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา ที่มีพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธาน มีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) จำนวน 2,500 คน เนื่องจากตรวจสอบพบว่า มหาวิทยาลัยรับนักศึกษา เกินกว่าที่แจ้งให้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ ว่า สัปดาห์หน้า คุรุสภาจะมีหนังสือแจ้งไปยังสภา มกธ. ให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว เท่าที่ทราบ สภามกธ. รู้อยู่แล้วว่า รับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวถึง 2,500 คน แต่แจ้งให้สกอ.รับทราบ เพียง 500 คน โดยแบ่งเป็น ผู้เรียน แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ 10 คน และแผน ข สอบประมวลความรู้ 490 คน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น คุรุสภา ได้แจ้งให้สภามกธ. ชี้แจง เรื่องดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยอธิบายว่า มีศักยภาพ ทั้งอาคาร สถานที่ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งมีรายชื่ออาจารย์กว่า 300 คน ส่วนอาจารย์ที่มีรายชื่อ จะเข้าสอนจริงหรือไม่นั้น คุรุสภาไม่สามารถตรวจสอบได้เป็นหน้าที่ของสกอ. ที่จะต้องเข้าไปดู ดร.ชัยยศ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ คุรุสภาในฐานะสภาวิชาชีพ ทำได้เพียงไม่สามารถออกใบอนุญาตประกอบฯ ให้ แต่นักศึกษายังมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท อยู่เพราะสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว สาเหตุที่คุรุสภาไม่รับรองวิชาชีพ เพราะมหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการตามข้อตกลงที่แจ้งไว้กับสกอ. ซึ่งผู้ที่มีอำนาจตรวจสอบมหาวิทยาลัย คือ สกอ. แต่ไม่แน่ใจว่า สกอ.ได้ลงไปตรวจสอบหรือไม่ ซึ่งเท่าที่ตนทราบข้อมูล ระบุว่า มีค่ารถให้มาเรียน เพราะมีผู้เรียนมาจากทั่วประเทศ ส่วนที่พบว่า มีมหาวิทยาลัยอีกมากกว่า 10 แห่ง ที่ตรวจพบว่า รับนักศึกษาเกินกว่า ที่แจ้งสกอ.รับทราบ นั้น ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยได้ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีทั้งรัฐและเอกชน บางแห่งอยู่ใกล้แค่ปลายจมูก ศธ.ก็มี งานนี้รัฐมนตรีว่าการศธ. ประกาศชัดเจนว่า จะไม่มีการเยียวยา เพราะถ้าหากคุรุสภายอมเยียวยา มหาวิทยาลัยอื่นที่มีปัญหา ก็จะมาขอให้เยียวยาอีก ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาในภาพรวมได้ “ประเทศเรามีปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพมาตรฐานในการผลิตบัณฑิต อาจเพราะยังมีช่องว่าง ของกฎหมาย แต่ส่วนตัวคิดว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัย เรียกร้องอยากมีอิสระ แต่มหาวิทยาลัยจะต้องมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมด้วย ซึ่งถ้าความรับผิดชอบยังเป็นข้อกังขาต่อสังคมอยู่ ก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะการรับคนเข้ามาเรียนในหลักสูตร บริหารการศึกษา ควรจะต้องมีกติกามากเป็นพิเศษ โดยผู้เรียนควรจะต้องมีประสบการณ์ในการบริหารงาน อย่างน้อย 10 ปี ก่อนจะขึ้นเป็นผู้ช่วย หรือผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่ใช่เป็นครูผู้ช่วย ก็มาเรียนบริหารการศึกษาได้ ทั้งนี้ปัจจุบัน คุรุสภา ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูประเภท ต่าง ๆ ไปแล้ว 1,060,000 ใบ แต่มีครูอยู่ในระบบเพียง 500,000 กว่าคน ซึ่งเท่ากับว่า ขณะนี้เรามีผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มากเกินกว่าความต้องการจริง เพราะมากคน ถือใบอนุญาตฯ ครบทั้ง 3 ประเภท คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ ผู้บริหารการศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ “ดร.ชัยยศ กล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

มั่นใจสอบนมร.ร.โผล่เขมรได้แน่

มิลค์บอร์ดจ่อออกระเบียบใหม่ปีการศึกษา 2559 บริหารจัดการนมโรงเรียนแก้ปัญหาทั้งระบบ ปลัดเกษตรฯ มั่นใจสอบข้อเท็จจริงนมโรงเรียนโผล่ขายเขมรได้แน่

Read More…

ดึงประสบการณ์ออสเตรียพัฒนาอาชีวะไทย

ออสเตรีย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จัดการอาชีวศึกษา หวังนำมาต่อยอดพัฒนาอาชีวะไทย ย้ำระบบทวิภาคีช่วยยกระดับทักษะแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม

Read More…

ฮือฮา!ครูใช้ตรายางภาษาถิ่นให้คะแนนนร.

ไอเดียเจ๋ง “คักโพ๊ด คักอยู่ บ่ปานได๋ บ่เป็นตา” ตรายางภาษาอีสาน ปั้มตรวจการบ้านให้คะแนนนักเรียน

Read More…

ไม่พบพิรุธ!จัดสอบแพทย์ม.รังสิตรอบ๒

“ม.รังสิต” จัดสอบแพทย์รอบ 2 ไม่พบพิรุธ เตรียมฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายและเสียเวลา

Read More…

เตรียมเสนอ ทปอ.เพิ่มสอบแพตเกาหลี

คณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกแอดมิชชั่นส์ ทปอ.มีมติสอบเพิ่มแพตภาษาเกาหลี เหตุโรงเรียน มหาวิทยาลัยเปิดสอน เด็กให้ความสนใจจำนวนมาก เตรียมเสนอ ทปอ.ตัดสินเร็วๆ นี้

Read More…