Tag Archive | นครศรีธรรมราช

สพป.นศ.๒ ประชุมมอบนโยบายสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนการจัดการศึกษาฯ

1056694.jpg

5 มีนาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประชุม รองผู้อำนวยการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย โดยก่อนเริ่มการประชุมได้ดำเนินการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบ ในด้านการปลูกฝังนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งเป็นรางวัลชมเชยอันดับ 2 ตามโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน ทำความดีในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และดำเนินการมอบเกียรติบัตรผู้ซึ่งอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย รายการ “เสมาปริทัศน์” ประจำปี 2560 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 26 ราย และดำเนินการมอบนโยบายพร้อมติดตามการดำเนินงานสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ณ ห้องประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

06 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม

1050932.jpg

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมนักเรียน เป็นตัวแทน ลงพื้นที่โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม เพื่อชื่นชมคณะครู นักเรียน ที่ได้ช่วยเหลือและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนักเรียนและครูผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถนักเรียนเสียหลักชนต้นไม้ บริเวณถนนสายท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช-ท่าศาลา พร้อมทั้งได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยมี นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราชเขต 1 ให้การต้อนรับ และขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย นายสมพงษ์ เกสร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช //สุภาพร ดาราจิตร ภาพ /จรวยพร อัตปัญญา รายงาน

19 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.นศ.๒ ออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองจัง

1034584.jpg

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองจัง อำเภอนาบอน โดยมี นายอาวุธ รักษาชล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ ผอ.สพป.นศ. 2 กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองจัง ในครั้งนี้เพื่อติดตามการสอนตามตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตามการเตรียมความพร้อมระบบ ICT ของโรงเรียน และให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงงานคณิตศาสตร์ “สนุกคิดบวกไม่ต้องทด ลบไม่ต้องกระจาย” ที่จะได้ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ และเยี่ยมการจัดงานกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนภายใต้แนวคิด “วันเด็กย้อนยุค สร้างสุขพอเพียง” ซึ่งจากการนิเทศติดตาม พบว่า ครูชั้น ป.1, ป.2, ป.4 และ ป.6 มีการสอนตามตัวชี้วัดตามหลักสูตร ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนด้านระบบสารสนเทศทางโรงเรียนไม่มีปัญหาในระบบการใช้ ICT พร้อมมีเจ้าหน้าที่ ICT ตามคำสั่งของ สพป.นศ. 2 โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตโรงเรียนของ 3bb นอกจากนี้ ผอ.สพป.นศ.2 ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ครูผู้สอนบันทึกผลการสอนหลังจากได้สอนรายตัวชี้วัดของนักเรียนแต่ละคน และบันทึก VDO ในขณะสอน เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนให้มีสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป

15 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นศ. ๑ ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป/ลูกจ้างชั่วคราว/ธุรการ ร.ร.

1026941.jpg

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป /ลูกจ้างชั่วคราว/ครูผู้สอน ครูสอนดนตรี ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการกำกับห้องสอบ นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานการชี้แจงและให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโป่รงใส บริสุทธิ์ยุติธรรม

ในการดำเนินการสอบครั้งนี้ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดอัตราว่าง จำนวน 15อัตรา มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 213 ราย ประเภทธุรการโรงเรียนโครงการคืนครูให้นักเรียน มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 214 ราย รวมทั้งสิ้น 427 ราย<< เวลา 12.00 น.นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1และ นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ รอง.ผอ.สพป.ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ครูสอนดนตรี และครูอัตราจ้าง เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย//สุภาพร ดาราจิตร /ภาพ/จรวยพร อัตปัญญา ภาพ ข่าว

24 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

1020887.jpg

แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

..**ประวัติ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

..**ข้อมูลบุคคล

เกิดวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ อายุ ๕๘ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ

ที่อยู่ ๑๗๔/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิลำเนาเดิม ๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คู่สมรส นางสุพรรณ ธานีรัตน์ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

มีบุตร ๒ คน ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

.**ประวัติการศึกษา

๒๕๑๒ ประถมศึกษา ปี่ที่ ๔ โรงเรียนบ้านดอนทราย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๕๑๕ ประถมศึกษา ปีที่ ๗ โรงเรียนวัดวัวหลุง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๕๑๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๕๒๐ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

๒๕๒๒ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม ศึกษาด้วยตนเอง

๒๕๒๙ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

๒๕๔๖ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๒๕๕๖-๒๕๖๐ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ขั้นนำเสนอดุษฎีนิพนธ์)

..**ประวัติการรับราชการ

๑๖ พ.ค. ๒๕๒๐ ครู ๑ โรงเรียนบ้านลำหัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครสรีธรรมราช

๑ พ.ค. ๒๕๒๒ ครู ๑ โรงเรียนบ้านปากกพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑ มิ.ย. ๒๕๒๙ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนทราย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔ พ.ค. ๒๕๓๑ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหอยกัน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖ มี.ค. ๒๕๓๑ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

๑๑ เม.ย ๒๕๓๔ หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

๑ มี.ค. ๒๕๓๖ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

๑๖ พ.ย. ๒๕๓๖ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

27 ต.ค. 2542 หัวหน้าประถมศึกษาอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

1 ก.ค. 2544 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคุรุบุรี จังหวัดพังงา

18 มิ.ย. 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

22 ต.ค. 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

27 พ.ย.2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

..**ประวัติการฝึกอบรมศึกษาดูงาน

หลักสูตร : การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ศธ.

หลักสูตร : การอบรมผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ, หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ

หัวหน้าการประถมอำเภอ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา คธ.

หลักสูตร : พัฒนาหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปช.

หลักสูตร : การอบรมเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง สพฐ.

หลักสูตร : การพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

หลักสูตร : ผู้ดำเนินการทางวินัย ก.ค.ศ

หลักสูตร: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศธ.

2551 :ศึกษาดูงานประะเทศมาเลเซีย

2552 : หลักสูตรพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2557: ศึกษาดูงานประเทศนิวซีแลนด์

.**ประสบการณ์อื่น

-อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพังงา

-คณะกรรมการ สก.สค.จังหวัดพังงา

-คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4

.**เกษียณอายุราชการ

07 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ร.ร. บ้านหน้าเขา สพป.นศ.๒ รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ชู “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง”

1015329.jpg

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ. 2 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านหน้าเขา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมี นางนรารัตน์ อ่อนละออ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการประเมินและคณะ

และได้รับเกียรติจาก นายประกอบ รัตนพันธ์ ประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร นายทวีป ปรีชา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และ เขต 3 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากร สพป.นศ. 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชน

ร่วมเป็นกำลังใจในการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ภายใต้การนำของ นางอุไร ยวงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่มุ่งเน้นแนวคิด “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง”นางอุไร ยวงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา

กล่าวว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่หลากหลาย รวมถึงการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และชุมชน พร้อมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน

ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างดีเยี่ยม

ซึ่งการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดของโรงเรียนบ้านหน้าเขาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ

รวมพลังในการทำงานจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในทุกด้านเป็นอย่างดี โดยเมื่อพบเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือมีอะไรใหม่ ๆ

ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ ทางโรงเรียนทำทันที ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร รู้สึกภาคภูมิใจในตัวครูและบุคลากรทุกคน ซึ่งในทุกองค์กรถ้าทุกคนร่วมมือกันทำงาน

ด้วยความตั้งใจและศรัทธาก็จะสามารถนำพาองค์กรนั้นก้าวไปสู่คุณภาพที่ยั่งยืนได้ และพร้อมที่จะก้าวสู่การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อไป

20 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนเมืองคอนสุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในน้ำ จากประเทศมาเลเซีย

1012757.jpg

นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครูควบคุมทีมแข่งขันหุ่นยนต์จากโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า ได้รับเชิญจากศูนย์วิทยาศาสตร์ Puwat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara (PSNCWU) เมืองอะลอว์สตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ผ่านทาง เอ็ม รีพับ บลิคซัพพลาย ให้เข้าร่วมแข่งขันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในน้ำ โดยในงานดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หุ่นยนต์ปลาว่ายน้ำ ปั่นพลังงานไฟฟ้าด้วยมือให้แก่ทีมเยาวชนประเทศมาเลเซียและทีมเยาวชนไทย ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและผลการเเข่งขันนักเรียนโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับมัธยมศึกษา จากการแข่งขันหุ่นยนต์ปลา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ รัฐเคดาห์ มาเลเซีย โดยเด็กชายพีรณัฐ ละม้าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเด็กชายจิรัฐ ชูช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก เป็นครูผู้ควบคุมทีม เด็กชายจิรัฐ ชูช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กล่าวว่า นอกจากได้ประสบการณ์ตรงแล้ว ยังได้เรียนรู้ในกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อื่นๆ มากมาย อาทิเช่น เรือพลังงานเเสงอาทิตย์ รถพลังงานเเสงอาทิตย์ ตลอดจนพลังงานสะอาดอื่น ๆ ที่ใช้หมุนเวียนได้ (Renewable Energy) ภายใต้ภาพรวมในการร่วมการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการร่วมกันความเป็นหนึ่งในอาเซียน ครั้งที่ 1 Robotic Education Match Making ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 และกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดมุมมองเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อเป็นโครงการนำร่อง เชิญชาติสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมโครงการ ในโอกาสต่อไป อีกด้วย

นับว่าเป็นประสบการณ์ตรงให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ ขอชื่นชมคณะผู้จัด ผู้บริหาร ครู ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเปิดหูเปิดตาเทียบเท่าสู่เวทีนานาชาติในยุคไทยแเลนด์ 4.0 นี้

13 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอศ. จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

0.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการอบรม”ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบพิธีถวายราชสักการะ กล่าวบทอาศิรวาทถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเป็นประธานเปิดการอบรม ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยขึ้น จำนวน 4 รุ่น ทั่วประเทศ คือครั้งที่ 1 จัดที่จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น และครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ จำนวน 2,130 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติบ้านเมืองด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสามารถนำไปถ่ายทอดและใช้วิธีบริหารจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งการอบรมตามโครงการนี้จะสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ที่ต้องการให้มีการพัฒนาคนอย่างรอบด้าน และสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการเสริมสร้างให้มีผู้เข้ารับอบรมและนักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กล่าวถึงการศึกษาและการเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และทักษะใหม่ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ดำรงชีวิตด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งกิจกรรมโครงการประกอบด้วย การบรรยายพิเศษแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก โดยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การบรรยายเรื่องประวัติความเป็นมาของคนชาติไทย เรื่องที่เป็นหลักและสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยยังเป็นไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน เรื่องพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และบรรยายการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต เรื่องพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และการจัดกิจกรรม “พิธีเทียนรวมพลัง” โดย นายหมวดเอกธารณา คชเสนี และ ว่าที่ ร้อยตรี น้ำเพชร คชเสนี สัตยารักษ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวปิดท้ายว่า โครงการนี้จะเป็นการปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์รักชาติ ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รวมถึงนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีสำนึกรักและหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิด เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีหลักที่ดีในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพต่อไป /// กลุ่มประชาสัมพันธ์ / 1 พ.ค. 60

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอศ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ประกาศผลประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

1.jpg

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา และนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และธนาคารออมสิน เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งคุณธรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญประกาศหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดประกวดสถานศึกษา และนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการสนับสนุนโรงเรียน สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม การออม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง และปลูกจิตสำนึก บ่มเพาะให้กับเด็กและเยาวชนตระหนักถึงการประหยัด อดออม และเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจนนำไปสู่การ ปฏิบัติจริง และได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่10 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณ โดยในปีนี้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 6 แห่งดังนี้ 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 3.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 4. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และ 6.วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดยสถานศึกษาจะได้รับเงินสนับสนุนสถานศึกษาละ 100 , 000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับรางวัลนักศึกษาดีเด่นจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาทุนละ 40 ,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ได้แก่ 1. นายสิทธิศักดิ์ น้อยจันทา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 2. นางสาวอารียา สุวรรณโพธิ์ศรี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 3. นายอโณทัย จิตตลอด วิทยาลัยเทคนิคพังงาน 4.นางสาวจิตตรา พงศธรพิพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 5.นางสาวอินทรา ปันมุ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 6. นางสาวสลิลทิพย์ ทองสง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 7. นางสาวพรพิมล วงษ์พันธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 8. นายพัทธดนย์ วงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 9. นางสาวมนทกานต์ สมาคม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 10. นายพัชรพล นราคราม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 11. นางสาวปาริชาติ อำไพ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 12. นายธนภัทร โยธา วิทยาลัยการอาชีพไชยา 13. นายสิทธิ์ชัย ชาวสวน วิทยาลัย พณิชยการอินทราชัย 14. นางสาวมาริษา ชัยโพชน์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 15. นางสาวปรารถนา สีดาลี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 16. นางสาววิลาวรรณ นาคราช วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 17. นายเบญจรงค์ จงเจิมกลาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 18. นางสาวกมลวรรณ ดีอุดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 19. นายธีรกานต์ วีระสุข วิทยาลัยการอาชีพตรัง 20. นายธนพล ยะลาน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 21.นางสาวทัศพร คำมุงคุณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 22. นางวิมลเลขา สิมมาสุด วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 23. นางสาวชนาการต์ ปึงธนาทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 24. นายภูมัย เลิศสุธารถ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 25. นางสาวอมาลา โต๊ะมีนา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 26. นางสาวสุวนันท์ มีฟัก วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีพะเยา 27. นางสาวสุจิตรา นันสอาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 28. นางสาวประภัสสร กาวิดู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 29. นางสาวพลอยไพลิน สมศรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และ 30 นางสาวกัลยา สิงห์มา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ///// กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 30 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งานมหกรรมเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาฯ สพป.นศ.๒ ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๕๙

897198.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2 ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 ณ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวรายงาน ในตอนหนึ่งว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถ ทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะการแสดง บนเวที การประกวด การแข่งขัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู นักเรียน เพื่อเป็นเวทีหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและมีศักยภาพในด้านกิจกรรมกีฬา ศิลปะการแสดง การประดิษฐ์คิดค้นสื่อต่างๆ เป็นการเตรียมพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ จากการที่ได้ปฏิบัติในห้องเรียน สู่การแสดงความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้หลักการพัฒนานักเรียนโดยองค์รวม เพื่อให้นักเรียน มีคุณลักษณะ มีทักษะและค่านิยมอันพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้จนบรรลุความสำเร็จ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต คิดแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ในการจัดงานครั้งนี้ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2558 ณ 8 จุดสถานที่การแข่งขัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรรีธรรมราช โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนบ้านบนควน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 โรงเรียนมหาราช 3 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โดยมีการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มศิลปะและกลุ่มการงานอาชีพ แข่งขันกิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมสังคมศึกษา แข่งขันกิจกรรมนักเรียนพิเศษเรียนร่วม แข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย คอมพิวเตอร์ ลูกเสือ การเดินทรงตัว โยนบอล และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจากการดำเนินการในครั้งนี้ยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปร่วมแข่งขันระดับภาคต่อไปอีกด้วย

18 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ