Tag Archive | นครศรีธรรมราช

สพป.นศ.๒ ประชุมมอบนโยบายสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนการจัดการศึกษาฯ

1056694.jpg

5 มีนาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประชุม รองผู้อำนวยการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย โดยก่อนเริ่มการประชุมได้ดำเนินการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบ ในด้านการปลูกฝังนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งเป็นรางวัลชมเชยอันดับ 2 ตามโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน ทำความดีในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และดำเนินการมอบเกียรติบัตรผู้ซึ่งอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย รายการ “เสมาปริทัศน์” ประจำปี 2560 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 26 ราย และดำเนินการมอบนโยบายพร้อมติดตามการดำเนินงานสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ณ ห้องประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

06 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม

1050932.jpg

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมนักเรียน เป็นตัวแทน ลงพื้นที่โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม เพื่อชื่นชมคณะครู นักเรียน ที่ได้ช่วยเหลือและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนักเรียนและครูผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถนักเรียนเสียหลักชนต้นไม้ บริเวณถนนสายท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช-ท่าศาลา พร้อมทั้งได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยมี นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราชเขต 1 ให้การต้อนรับ และขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย นายสมพงษ์ เกสร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช //สุภาพร ดาราจิตร ภาพ /จรวยพร อัตปัญญา รายงาน

19 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.นศ.๒ ออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองจัง

1034584.jpg

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองจัง อำเภอนาบอน โดยมี นายอาวุธ รักษาชล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ ผอ.สพป.นศ. 2 กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองจัง ในครั้งนี้เพื่อติดตามการสอนตามตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตามการเตรียมความพร้อมระบบ ICT ของโรงเรียน และให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงงานคณิตศาสตร์ “สนุกคิดบวกไม่ต้องทด ลบไม่ต้องกระจาย” ที่จะได้ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ และเยี่ยมการจัดงานกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนภายใต้แนวคิด “วันเด็กย้อนยุค สร้างสุขพอเพียง” ซึ่งจากการนิเทศติดตาม พบว่า ครูชั้น ป.1, ป.2, ป.4 และ ป.6 มีการสอนตามตัวชี้วัดตามหลักสูตร ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนด้านระบบสารสนเทศทางโรงเรียนไม่มีปัญหาในระบบการใช้ ICT พร้อมมีเจ้าหน้าที่ ICT ตามคำสั่งของ สพป.นศ. 2 โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตโรงเรียนของ 3bb นอกจากนี้ ผอ.สพป.นศ.2 ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ครูผู้สอนบันทึกผลการสอนหลังจากได้สอนรายตัวชี้วัดของนักเรียนแต่ละคน และบันทึก VDO ในขณะสอน เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนให้มีสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป

15 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นศ. ๑ ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป/ลูกจ้างชั่วคราว/ธุรการ ร.ร.

1026941.jpg

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป /ลูกจ้างชั่วคราว/ครูผู้สอน ครูสอนดนตรี ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการกำกับห้องสอบ นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานการชี้แจงและให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโป่รงใส บริสุทธิ์ยุติธรรม

ในการดำเนินการสอบครั้งนี้ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดอัตราว่าง จำนวน 15อัตรา มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 213 ราย ประเภทธุรการโรงเรียนโครงการคืนครูให้นักเรียน มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 214 ราย รวมทั้งสิ้น 427 ราย<< เวลา 12.00 น.นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1และ นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ รอง.ผอ.สพป.ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ครูสอนดนตรี และครูอัตราจ้าง เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย//สุภาพร ดาราจิตร /ภาพ/จรวยพร อัตปัญญา ภาพ ข่าว

24 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

1020887.jpg

แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

..**ประวัติ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

..**ข้อมูลบุคคล

เกิดวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ อายุ ๕๘ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ

ที่อยู่ ๑๗๔/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิลำเนาเดิม ๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คู่สมรส นางสุพรรณ ธานีรัตน์ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

มีบุตร ๒ คน ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

.**ประวัติการศึกษา

๒๕๑๒ ประถมศึกษา ปี่ที่ ๔ โรงเรียนบ้านดอนทราย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๕๑๕ ประถมศึกษา ปีที่ ๗ โรงเรียนวัดวัวหลุง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๕๑๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๕๒๐ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

๒๕๒๒ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม ศึกษาด้วยตนเอง

๒๕๒๙ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

๒๕๔๖ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๒๕๕๖-๒๕๖๐ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ขั้นนำเสนอดุษฎีนิพนธ์)

..**ประวัติการรับราชการ

๑๖ พ.ค. ๒๕๒๐ ครู ๑ โรงเรียนบ้านลำหัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครสรีธรรมราช

๑ พ.ค. ๒๕๒๒ ครู ๑ โรงเรียนบ้านปากกพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑ มิ.ย. ๒๕๒๙ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนทราย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔ พ.ค. ๒๕๓๑ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหอยกัน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖ มี.ค. ๒๕๓๑ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

๑๑ เม.ย ๒๕๓๔ หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

๑ มี.ค. ๒๕๓๖ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

๑๖ พ.ย. ๒๕๓๖ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

27 ต.ค. 2542 หัวหน้าประถมศึกษาอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

1 ก.ค. 2544 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคุรุบุรี จังหวัดพังงา

18 มิ.ย. 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

22 ต.ค. 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

27 พ.ย.2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

..**ประวัติการฝึกอบรมศึกษาดูงาน

หลักสูตร : การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ศธ.

หลักสูตร : การอบรมผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ, หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ

หัวหน้าการประถมอำเภอ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา คธ.

หลักสูตร : พัฒนาหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปช.

หลักสูตร : การอบรมเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง สพฐ.

หลักสูตร : การพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

หลักสูตร : ผู้ดำเนินการทางวินัย ก.ค.ศ

หลักสูตร: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศธ.

2551 :ศึกษาดูงานประะเทศมาเลเซีย

2552 : หลักสูตรพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2557: ศึกษาดูงานประเทศนิวซีแลนด์

.**ประสบการณ์อื่น

-อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพังงา

-คณะกรรมการ สก.สค.จังหวัดพังงา

-คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4

.**เกษียณอายุราชการ

07 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ร.ร. บ้านหน้าเขา สพป.นศ.๒ รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ชู “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง”

1015329.jpg

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ. 2 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านหน้าเขา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมี นางนรารัตน์ อ่อนละออ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการประเมินและคณะ

และได้รับเกียรติจาก นายประกอบ รัตนพันธ์ ประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร นายทวีป ปรีชา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และ เขต 3 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากร สพป.นศ. 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชน

ร่วมเป็นกำลังใจในการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ภายใต้การนำของ นางอุไร ยวงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่มุ่งเน้นแนวคิด “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง”นางอุไร ยวงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา

กล่าวว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่หลากหลาย รวมถึงการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และชุมชน พร้อมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน

ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างดีเยี่ยม

ซึ่งการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดของโรงเรียนบ้านหน้าเขาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ

รวมพลังในการทำงานจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในทุกด้านเป็นอย่างดี โดยเมื่อพบเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือมีอะไรใหม่ ๆ

ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ ทางโรงเรียนทำทันที ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร รู้สึกภาคภูมิใจในตัวครูและบุคลากรทุกคน ซึ่งในทุกองค์กรถ้าทุกคนร่วมมือกันทำงาน

ด้วยความตั้งใจและศรัทธาก็จะสามารถนำพาองค์กรนั้นก้าวไปสู่คุณภาพที่ยั่งยืนได้ และพร้อมที่จะก้าวสู่การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อไป

20 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนเมืองคอนสุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในน้ำ จากประเทศมาเลเซีย

1012757.jpg

นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครูควบคุมทีมแข่งขันหุ่นยนต์จากโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า ได้รับเชิญจากศูนย์วิทยาศาสตร์ Puwat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara (PSNCWU) เมืองอะลอว์สตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ผ่านทาง เอ็ม รีพับ บลิคซัพพลาย ให้เข้าร่วมแข่งขันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในน้ำ โดยในงานดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หุ่นยนต์ปลาว่ายน้ำ ปั่นพลังงานไฟฟ้าด้วยมือให้แก่ทีมเยาวชนประเทศมาเลเซียและทีมเยาวชนไทย ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและผลการเเข่งขันนักเรียนโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับมัธยมศึกษา จากการแข่งขันหุ่นยนต์ปลา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ รัฐเคดาห์ มาเลเซีย โดยเด็กชายพีรณัฐ ละม้าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเด็กชายจิรัฐ ชูช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก เป็นครูผู้ควบคุมทีม เด็กชายจิรัฐ ชูช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กล่าวว่า นอกจากได้ประสบการณ์ตรงแล้ว ยังได้เรียนรู้ในกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อื่นๆ มากมาย อาทิเช่น เรือพลังงานเเสงอาทิตย์ รถพลังงานเเสงอาทิตย์ ตลอดจนพลังงานสะอาดอื่น ๆ ที่ใช้หมุนเวียนได้ (Renewable Energy) ภายใต้ภาพรวมในการร่วมการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการร่วมกันความเป็นหนึ่งในอาเซียน ครั้งที่ 1 Robotic Education Match Making ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 และกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดมุมมองเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อเป็นโครงการนำร่อง เชิญชาติสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมโครงการ ในโอกาสต่อไป อีกด้วย

นับว่าเป็นประสบการณ์ตรงให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ ขอชื่นชมคณะผู้จัด ผู้บริหาร ครู ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเปิดหูเปิดตาเทียบเท่าสู่เวทีนานาชาติในยุคไทยแเลนด์ 4.0 นี้

13 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ