Tag Archive | พระนครศรีอยุธยา

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ห้วยสักก้าวไกลการศึกษาไทย 4.0

1047305.jpg

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดบ้านลานสัก ประจำปีการศึกษา 2560 “ห้วยสักก้าวไกลการศึกษาไทย 4.0” Open House 2017 “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” Inducing the King”s Philosophy to Thailand 4.0 educAtional Development โดยงานจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนได้เยี่ยมชมโรงเรียน และร่วมกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ปกครองโดยตรง โดยมีนายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมงาน ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย…/แสงเดือน สันธิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ข่าว/

นิทรรศการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2560 SHOW PROUD ชาวรัตนาฯ

1047514.JPG

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี – พระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2560 (SHOW PROUD ชาวรัตนาฯ” ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี โดยมี นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ คณะครู และ นักเรียน ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแสดงภาพถ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและผลงานทักษะการปฏิบัติงานอาชีพถ่ายภาพ (ชมรมครีเอทโฟโต้) การแสดงผลงานวิจัยครู 9 ทำดีเพื่อพ่อ (กิจกรรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง) กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว กิจกรรมมินิสปา นิทรรศการวรรณคดี จอมจักรีพระมงกุฎฯ รวมถึงการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น

สพป.ชุมพร เขต 1 ตั้งจุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่คณะครู นักเรียน ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2561

1047656.JPG

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดตั้งจุดบริการสำหรับเพื่อเป็นจุดพักระหว่างการเดินทางให้กับคณะครู และนักเรียนของจังหวัดภาคใต้ ที่เ้ดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในวันนี้ มีคณะจา่ก ร.ร.ต่าง ๆ ของจังหวัดในภาคใต้ เข้าใช้บริการ ณ จุดบริการของ สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นจำนวนมาก ซึ่งในการนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ได้มอบหมายให้บุคลากรของ สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารและครูในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 คอยดูแลต้อนรับ บริการน้ำดื่ม อาหารว่าง และอำนวยความสะดวกแก่คณะที่เดินทางในครั้งนี้ โดยจุดบริการ ตั้งอยู่ ณ ปั๊ม ปตท.สะพานห้า ทางขาขึ้นกรุงเทพฯ จากสี่แยกปฐมพร ไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงจุดบริการ>>

ภาพ/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

ข่าว/นิตา คุณวุฒิ

8 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วม Conference ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

1026281.JPG

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวล 08.00 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/จนท.สารสนเทศ ร่วมการประชุมทางไกล (Conference) ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วนจากสพฐ. อาทิ การใช้อินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม ผ่านทาง http://www.obec.tv ประเด็นสำคัญ อาทิ การใช้อินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน โดยให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ จัดทำเอกสารรายงานผลการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ยกตัวอย่างรูปแบบการดำเนินงานของจังหวัดพิษณุโลกเป็นแนวทางซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทของทุกเขตพื้นที่ได้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Vdo Conference จากศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.

1026336.jpg

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการรับชม รับฟัง การประชุมทางไกล ผ่านระบบVdo Conference จากศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด เพื่อรับทราบข้อราชการ เร่งด่วนจาก สพฐ. ด้วยมีประเด็นสำคัญ คือ 1.แนวทางการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างโรงเรียน กับเขตพื้นที่การศึกษา 2.การสำรวจเรือนพักนอนของโรงเรียนในที่สุูง(ภาคเหนือ) 3.การสำรวจซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม 4.การสำรวจและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 5.การขอความร่วมมืองดรับของขวัญปีใหม่ของผู้บริหารส่วนกลาง 6.การเตรียมความพร้อมในการประชุมมอบของขวัญของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 7.การจัดรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ปี 2561 8.การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ สพฐ.ปีงบประมาณ 61 จานนั้น ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ประชุมเพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆ แก่ รอง ผอ.,ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ในสังกัด เพื่อทำความเข้าใจในข้อราชการนั้น ณ ห้องประชุม จันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพม.3 ประเมินความพร้อมโครงการจัดการเรียนการสอน English Program โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

1026022.jpg

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ดร.ธีระวัฒนธ์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี – พระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานการประชุมการประเมินความพร้อมโรงเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมโรเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมเบื้องต้นของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และคณะครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 20 คน โดยการประชุมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การรายงานข้อมูลความพร้อมของโรงเรียน การสัมภาษณ์ และการตรวจดูความพร้อมของอาคารเรียนที่จะเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จะได้สรุปและนำเสนอกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

21 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมสัมมนาสะท้อนผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

851874.JPG

นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสะท้อนผลการดำเนินงาน โครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบข้อมูลการดำเนินงาน และสะท้อนผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 16 โรงเรียน เรื่องโครงสร้างเวลาเรียน ตารางเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน (head heart hand health) แนวทางการวัดและประเมินผล และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูวิชาการช่วงชั้นละ 1 คน และผู้เกี่ยวข้องรวม 80 คน

วลี ชุมพร ภาพ/ข่าว

07 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.อย.๒ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสำหรับครูผู้สอน

801208.JPG

นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำหรับครูผู้สอน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมครูแกนนำแต่ละโรงเรียน ให้นำไปขยายผลในโรงเรียน และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมจัดเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2558 จำนวน 90 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2558 จำนวน 90 คน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2558 จำนวน 87 คน รวมท้งสิ้น 267 คน วิทยากรประกอบด้วย 1. นายประเวช สว่างแสง ครู รร. วัดชุมพลนิกายาราม 2. นายธนชัย อยู่มั่น ครู รร.บ้านแถววิทยาคาร 3. นายสมจิต สิงห์ทอง นักทรัพยากรบุคคล 4.นายธนวัฒน์ แสนสุข ครู รร.วัดช่างเหล็ก 5.นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา ครู รร.วัด บางซ้ายใน 6.นายชัยยะ ชมวิชา ครู รร.วัดหัวเวียง 7.นายชัยวัฒน์ เทียนสมบุญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8.นายจีรศักดิ์ ศารทูลวณิช ครู รร.วัดจุฬามณี 9.นางสาวอุษา วีระสัย ศึกษานิเทศก์ 10.นางพินิจ แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์

วลี ชุมพร ภาพ/ข่าว

23 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๖

692270.JPG

ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมี นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดกลุ่มจังหวัดในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓ กลุ่ม และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดที่ ๖ ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่ใน ๗ จังหวัด จำนวน ๑๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี เขต ๑ ลพบุรี เขต ๒ สระบุรี เขต ๑ สระบุรี เขต ๒ อุทัยธานี เขต ๑ อุทัยธานี เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เขต ๔ เขต ๕ และ เขต ๔๒

22 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครปฐม เขต ๑ รวมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ณ อิมแพค เมืองทองธานี

692448.jpg

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ภายใต้คำขวัญ “ศิลปหัตถกรรม นำสมรรถนะเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ซึ่งในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ การจัดงาน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณะชน โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดการศึกษาเรียนร่วม สะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนและสร้างโอกาสที่ดีให้แก่เด็กไทย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีนักเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ จาก ๖๐ เขตพื้นที่ ใน ๒๖ จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมกว่า ๕,๐๐๐ คน ใช้สถานที่แข่งขันทางวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี และในวันพิธีเปิดวันนี้ได้มีกิจกรรมแข่งขันพานธูปเทียนแพ ของโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งโรงเรียนวัดลาหญ้าไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้เป็นตัวแทนระดับเขต เข้าร่วมแข่งขันด้วย–//เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ/ข่าว–// ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://plus.google.com/photos/102593453214172337141/albums/609457841718…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.928729110471531.1073741877.199…

http://www.esanpt1.go.th/web2009

22 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

นักเรียนบ้านคลองใหม่ นครปฐม เขต ๒ สุขใจ ในสวนเกษตรอินทรีย์

689700.jpg

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ อ.สามพราน ต.คลองใหม่ จ.นครปฐม สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เข้าร่วมโครงการ “สามพรานโมเดล” ปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน และศิษย์เก่าของโรงเรียน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสนับสนุนของ น.ส.สุภีร์ เตชะเอนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหม่ และมีคุณครูศุภากร จันทร์สุข เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ เด็กปลูกผักไร้สารพิษไว้บริโภคเองและเหลือสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งผลิตผลที่เหลือจากการบริโภค สวนสามพรานได้จัด “ตลาดนัดสุขใจ” ให้เด็ก ๆ นำผลิตผลมาจำหน่ายในราคายุติธรรม

สามพรานโมเดล คือโครงการที่ริเริ่มโดยสวนสามพราน (สามพราน ริเวอร์ไซด์) เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม โดยมีการพัฒนาโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไปพร้อม ๆ กัน สามพรานโมเดลถูกขับเคลื่อนโดยมูลนิธิสังคมสุขใจ ผ่านการปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ

นวเนตร ยอดอุดม ปชส.สพป.นครปฐม เขต 2 : ข่าว / ครูยุวดีพร : ภาพ

นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3

689697.jpg

วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

คุณวุฒิทางการศึกษา

1.ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา สังคมศาสตร์ จากสถาบัน วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

2.ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษา มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3.ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4.ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ วัน / เดือน / ปี ตำแหน่ง ระดับ 1 15 พ.ค. 2521 ครู 1 1 2 14 ส.ค. 2522 ครู 2 2 3 2 ต.ค. 2525 อาจารย์ 1 3 4 17 ก.ค. 2528 ครูใหญ่ 3 5 16 มี.ค. 2536 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อ.หนองโดน 5 6 8 ก.พ. 2539 หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอวิภาวดี 6 7 15 ต.ค. 2542 ผอ.โรงเรียนบ้านบัวชุม 8 8 24 ธ.ค. 2551 ผอ.โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ คศ.3 9 30 มี.ค. 2552 รอง ผอ.สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คศ.3 10 1 พ.ย. 2553 รอง ผอ.สพท. สระบุรี เขต 2 คศ.3 11 3. พ.ย. 2556 รอง ผอ.สพป พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คศ.3 12 18 พ.ย. 2557 ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 3 คศ.3

สพป.ชุมพร เขต 2 นำนักเรียนร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 จ.กระบี่

689601.jpg

วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2557 จ.กระบี่ เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ภายใต้คำขวัญ “สุดยอดเด็กใต้ ก้าวไกล สู่สากล” โดยในวันที่ 10 ธ.ค. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงาน นักเรียน ครู จาก 14 จังหวัดภาคใต้ 36 เขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียนใน 8 กุล่มสาระ การจัดการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดการศึกษาเรียนร่วม โดยเต็นท์จัดแสดงนิทรรศการผลงานของ สพป.ชุมพร เขต 2 ได้มีการจัดแสดงและสาธิตการลงรักปิดทองแบบประยุกต์ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนสวี และการสื่อสาร 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน พม่า) ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาชมงานอย่างต่อเนื่อง

ส่วนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน สปพ.ชุมพร เขต 2 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 192 กิจกรรม ได้เหรียญทอง 105 เหรียญ เงิน 53 เหรียญ ทองแดง 21 เหรียญ และเกียรติบัตรเข้าร่วม 13 รายการ ได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ 28 รายการ 18 โรงเรียน โดยจะไปเข้าร่วมการแข่งขันในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี

16 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ