Tag Archive | สิงห์บุรี

รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ระบบ VDO Conference การสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

1040949.JPG

สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ระบบ VDO Conference การสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในการร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ระบบ VDO Conference การสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ โรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ผู้บริหารโรงเรียน และครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านช่องทาง VDO Conference Obec Channel Youtube :obectvonline DLTV ช่อง 14 http://www.obectv.tv Facebook :obectvonline

สพม.๓๔ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม ที่ไดรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

1040923.jpg

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายเฉลิมพล สุภา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพร้าววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๙ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “ศิลปะไทยใคร ๆ ก็รู้จัก” ดำเนินงานโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยนางสาววิมพ์วิภา ด้วงทอง นักเรียนชั้น ม.๖/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับ

๑. ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

๒. เหรียญเกียรติยศ คนเก่งระดับประเทศ

๓. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ

๔. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง

๕. ทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความอนุเคราะห์ ส่งเสริม และสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา

สพป.ลำพูน เขต 1 รับชมการประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

1041047.JPG

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดให้มีการรับชมการประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในที่ประชุม ซึ่งก่อนการประชุม นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พบปะผู้เข้ารับการประชุม และเข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลด้วย ผู้เข้ารับชมการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ครูวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ และศึกษานิเทศก์ รวม 310 คน พร้อมนี้หลังจากจบการรับชมการประชุมทางไกล ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้พบปะชี้แจงและแจ้งแนวทางให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1

25 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี เปิดจุดบริการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง จังหวัดนครนายก บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน น้ำดื่ม กาแฟ ห้องน้ำ จุดพักรถ ประสานงาน

1030078.jpg

“สพป.สิงห์บุรี เปิดจุดบริการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง จังหวัดนครนายก บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน น้ำดื่ม กาแฟ ห้องน้ำ จุดพักรถ ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ คณะครู นักเรียน ที่เดินทางไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง “…วันที่ 3 มกราคม 2561 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เปิดจุดบริการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง จังหวัดนครนายก ณ จุดป้อมตำรวจบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี อวยพรให้ประสบความสำเร็จดังที่หวังทุกคน และมีความความห่วงใยในการเดินทางของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่เดินทางไปร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง ณ จังหวัดนครนายก เป็นจำนวนมาก ทำให้การใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น และเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอประชาสัมพันธ์เตือนให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุด โดยเฉพาะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ วางแผนการขับขี่ หลีกเลี่ยงการใช้ถนนระหว่างเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้า เว้นระยะรถห่างให้เหมาะ เวลาขับเร็ว ใช้ความเร็วให้เหมาะ ขับรถด้วยความเร็วที่ปลอดภัย สภาพรถต้องดี มีการตรวจเช็ค เรื่องยาง เรื่องเบรก เรื่องระบบไฟ และที่สำคัญ ต้องไม่ประมาทในการขับขี่ ให้ยึดความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญ และขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอขอบคุณ นายสมพิชญ์ วงษ์ด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจัน ที่บริจาคน้ำดื่ม

03 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

1028297.jpg

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รองผอ.สพป.สิงห์บุรี ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) โดยมีหัวข้อดังนี้ 1.ศาสตร์พระราชา 2.เลขาพบครู -รายการพิเศษ รมต.ศธ.มอบของขวัญนักเรียนไทย29 ธ.ค.60 -การนำของขวัญไปสู่นักเรียนในทางปฏิบัติ -เปิดตัวเว็บไซต์ ติวฟรี.คอม -วัฒนาธรรมการรับของขวัญปีใหม่จากผู้ใต้บังคับบัญชา -การแถลงข่าววันนี้ ที่ศูนย์บริหาร จ.ชายแดนภาคใต้ การมอบของขวัญให้ นร.จ.ชายแดนภาคใต้ -แผนบูรณาการการป้องกันลดอุบัติเหตุ -การมอบกระเป๋านักเรียน จากบริษัทสยามคูโบต้า -การเดินทางไปงานศิลปหัตถกรรม ไม่พบอุบัติเหตุ -เลขาฯ เยี่ยมโรงเรียน -สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงบประมาณ เยี่ยมเกาะจังหวัดสตูล10-11 ม.ค.60 -รายการพุธเช้า ปี2561 เพิ่มเวลา พุธเช้า ข่าวโรงเรียน เวลา 0.730 น. 3.พุธที่ 3 ม.ค.ไม่มีการออกรายการพุธเช้า ออกครั้งแรก 10 ม.ค.สพฐ.ปรับผังรายการ 4.สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาครูทั้งระบบ (ครูปองครู) 5.VTR วันนี้ที่โรงเรียนคำพ่อสอน 6.VTR จากนโยบายสู่ความสำเร็จในห้องเรียน 7.เรื่องด่วนจาก สพร. การรับสมัครศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น 2 รายการ พุธเช้า … ข่าว สพฐ.โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11/2560

27 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

1017863.jpg

ดร.พิเชฐร์ วันทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง

ประวัติ

ดร. พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

เกิดวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2514 อายุ 46 ปี

การศึกษา

– ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม)

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางเขน ปี 2537

– ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

– ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาองค์การ

ประวัติการรับราชการ

ปี 2537 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดหนองบัว สปอ.หนองฉาง สปจ.อุทัยธานี

ปี 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านทับเสาหอ สปก.หนองมะโมง สปจ.ชัยนาท

ปี 2542 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปก.หนองมะโมง สปจ.ชัยนาท

ปี 2545 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.สรรพยา สปจ.ชัยนาท

ปี 2545 หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปก.เนินขาม สปจ.ชัยนาท

ปี 2547 ครูใหญ่โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพท.ชัยนาท

ปี 2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพท.ชัยนาท

ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ชัยนาท

ปี 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ชัยนาท

ปี 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยนาท

22 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ผลงานดีเด่น

– ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

– ข้าราชการตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ

– ครูผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณดีเด่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

28 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

25 พฤศจิกายน 2560 วันวชิราวุธ

1017095.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จัดงาน “วันวชิราวุธ” ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันวชิราวุธ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำหนดลูกเสือไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยการนำของ นายประสงค์ แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 กำหนดจัดงานวันวชิราวุธ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำหนดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 2 / รายงานข่าว

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

1016857.JPG

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารโดมโรงเรียนสิงห์บุรี นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดย นายสุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ในนามผู้แทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี ทุกสังกัด ในจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า วันนี้ วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดให้เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะมีลูกเสือ เนตรนารี มาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 2,000 คน

นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1

1017113.jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว วัน เดือน ปีเกิด 23 มิถุนายน 2504

ประวัติการศึกษา 2538 -ปริญญาโท ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2528 -ปริญญาตรี ศศ.บ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2523 -ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกศ.) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

2521 -มัธยมศึกษา โรงเรียนนาน้อย ประวัติการทำงาน

2523 – ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม อ.นาหมื่น

2528 – อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนห้วยนาย อ.นาหมื่น

2530 – นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

2533 – ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

2536 – ศึกษาธิการอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

2539 – ศึกษาธิการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

2543 – ศึกษาธิการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

2547 – ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

2547 – รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

11 พ.ย.2556 – รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

22 พ.ย.2560 – ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 คติประจำใจ ” ทำดีที่สุด ”

26 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอศ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ประกาศผลประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

1.jpg

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา และนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และธนาคารออมสิน เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งคุณธรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญประกาศหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดประกวดสถานศึกษา และนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการสนับสนุนโรงเรียน สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม การออม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง และปลูกจิตสำนึก บ่มเพาะให้กับเด็กและเยาวชนตระหนักถึงการประหยัด อดออม และเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจนนำไปสู่การ ปฏิบัติจริง และได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่10 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณ โดยในปีนี้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 6 แห่งดังนี้ 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 3.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 4. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และ 6.วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดยสถานศึกษาจะได้รับเงินสนับสนุนสถานศึกษาละ 100 , 000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับรางวัลนักศึกษาดีเด่นจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาทุนละ 40 ,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ได้แก่ 1. นายสิทธิศักดิ์ น้อยจันทา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 2. นางสาวอารียา สุวรรณโพธิ์ศรี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 3. นายอโณทัย จิตตลอด วิทยาลัยเทคนิคพังงาน 4.นางสาวจิตตรา พงศธรพิพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 5.นางสาวอินทรา ปันมุ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 6. นางสาวสลิลทิพย์ ทองสง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 7. นางสาวพรพิมล วงษ์พันธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 8. นายพัทธดนย์ วงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 9. นางสาวมนทกานต์ สมาคม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 10. นายพัชรพล นราคราม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 11. นางสาวปาริชาติ อำไพ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 12. นายธนภัทร โยธา วิทยาลัยการอาชีพไชยา 13. นายสิทธิ์ชัย ชาวสวน วิทยาลัย พณิชยการอินทราชัย 14. นางสาวมาริษา ชัยโพชน์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 15. นางสาวปรารถนา สีดาลี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 16. นางสาววิลาวรรณ นาคราช วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 17. นายเบญจรงค์ จงเจิมกลาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 18. นางสาวกมลวรรณ ดีอุดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 19. นายธีรกานต์ วีระสุข วิทยาลัยการอาชีพตรัง 20. นายธนพล ยะลาน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 21.นางสาวทัศพร คำมุงคุณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 22. นางวิมลเลขา สิมมาสุด วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 23. นางสาวชนาการต์ ปึงธนาทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 24. นายภูมัย เลิศสุธารถ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 25. นางสาวอมาลา โต๊ะมีนา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 26. นางสาวสุวนันท์ มีฟัก วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีพะเยา 27. นางสาวสุจิตรา นันสอาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 28. นางสาวประภัสสร กาวิดู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 29. นางสาวพลอยไพลิน สมศรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และ 30 นางสาวกัลยา สิงห์มา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ///// กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 30 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สพป.สิงห์บุรี ทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

893301.JPG

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2559 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยรูปแบบที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงคุณภาพนักเรียนเป็นหลัก และแนวทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มคุณภาพผู้เรียนได้คือ การมีโรงเรียนมีมาตรฐานเท่าเทียมกันหรือการทำโรงเรียนให้มีคุณภาพที่เป็นศูนย์กลาง (โรงเรียนแม่เหล็ก) ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องมีข้อมูลโรงเรียนแม่เหล็กเพื่อดึงดูดโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงกันมาเรียนรวมที่โรงเรียนแม่เหล็ก เพื่อจะพัฒนาโรงเรียนแม่เหล็กให้มีความพร้อมในการรองรับนักเรียน ในอนาคตโดยที่โรงเรียนที่มาเรียนรวมมีนักเรียนต่ำกว่า 40 คนลงมา โดยให้เสนอรูปแบบที่มีโรงเรียนมาเรียนรวมตั้งแต่ 1 : 1 , 1:2 , 1:3 หรือมีโรงเรียนมาเรียนรวมมากกว่า 4 โรงเรียนขึ้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดให้มีการบูรณาการเรียนร่วมระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนประถมศึกษาคุณภาพ แก้ปัญหาการบริหารจัดการโดยไม่มีการ ยุบเลิก เน้นควบรวม ต้องมีครูครบชั้น โดยแบ่งกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องบริหารจัดการ 1. โรงเรียนที่มีที่ตั้งทางสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นข้อจำกัด ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่พิเศษ ห่างไกล พื้นที่สูงหรือเกาะ และโรงเรียนที่มีระยะห่างจากโรงเรียนใกล้เคียงเกิน 6 กิโลเมตร ให้คงสภาพอยู่ก่อน 2. โรงเรียนทั่วไปที่มีระยะห่างจากโรงเรียนใกล้เคียงไม่เกิน 6 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นโรงเรียนที่จะเข้าสู่การบริหารจัดการ การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก” ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว จึงได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา แบ่งกลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมา จำนวน 18 โรงเรียน บริหารจัดการรูปแบบเรียนรวมแล้ว 7 โรงเรียน บริหารจัดการในครั้งนี้ จำนวน 11 โรงเรียน (2) กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ที่มีนักเรียนขยายโอกาส ไม่เกิน 20 คน 6 โรงเรียน และ (3) กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ที่มีนักเรียนขยายโอกาส 21 – 40 คน จำนวน 27 โรงเรียน โดยให้แต่ละกลุ่ม อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง แนวทางการบริหารจัดการตามสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน

02 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ