Tag Archive | สื่อการเรียนการสอน

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1011865.JPG

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นำผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ,ฝ่ายบริหาร ได้แก่ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน,ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายประยุทธ์ หลักคำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ และ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนกล่าวรายงานสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมกันนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทรด้วย

09 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะเปิดสอนวิชาชีพตัดขนสุนัข

DSC_8990.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทเพ็ทโปรกรุ๊ป จำกัด เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น รายวิชา การตัดแต่งขนสุนัขเพื่อประกอบอาชีพ หลักสูตร 90 ชั่วโมง โดยจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชา การตัดแต่งขนสุนัขเพื่อประกอบอาชีพ ได้จัดสอนในรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น รับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีใจรักและเมตตาสัตว์ เป็นพื้นฐานเข้าเรียน และต้องการนำไปประกอบอาชีพ โดยมอบให้วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครดำเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัทเพ็ทโปรกรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ครบวงจร รวมถึงการบริการอาบน้ำ ตัดขนสุนัขด้วย โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนในการอบรมครู และจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาช่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการตัดแต่งขนสุนัขเพื่อประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการตัดแต่งขนสุนัข นอกจากนั้นยังจัดให้มีครูฝึกมาสอนงานและให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษากับผู้เรียน รวมไปถึงการออกใบรับรองให้ผู้เรียน และรับผู้เรียนเข้าฝึกงาน พร้อมทั้งรับเป็นพนักงานของบริษัทหลังเรียนจบ สำหรับเนื้อหาที่สอน ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องสายพันธุ์สุนัขที่ต้องตัดแต่งขน การสร้างความคุ้นเคยกับสุนัข การฝึกความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ และวิธีการดูแลอุปกรณ์ การแก้ไขปัญหาขนสุนัข การเลือกใช้แชมพู และการอาบน้ำสุนัข การตัดแต่งขนสุนัขขั้นพื้นฐาน การตัดแต่งขนสุนัขทรงแฟชั่น การสร้างเทคนิคเฉพาะตัว การปฐมพยาบาลสุนัขขั้นพื้นฐาน การต้อนรับและการรับลูกค้า การตกแต่งร้านและการเลือกทำเลที่ตั้งร้าน ขณะนี้เปิดสอนเป็นรุ่นที่ 2 และมีผู้ลงชื่อสมัครเรียนไปถึงรุ่นที่ 4 แล้ว รับรุ่นละ 15-18 คน สำหรับอาชีพตัดขนสุนัขนี้ ยังเป็นที่ต้องการอีกมากสำหรับตลาดคนรักสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะทำงานอยู่ในคลินิกสัตวแพทย์ หรือเปิดกิจการส่วนตัว และธุรกิจโรงแรมสุนัขก็กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น ต้องการคนที่มีความรัก ความเมตตาสัตว์มาร่วมงานด้วย ยิ่งมีทักษะในการดูแลสัตว์เลี้ยงก็จะทำให้คุณภาพด้านการบริการดียิ่งขึ้น และยังนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้อีกด้วย และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ซึ่งยังมีวิชาชีพระยะสั้นอีกมากมายให้เลือกเรียน ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 223 2578 กลุ่มประชาสัมพันธ์ 26 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

876024.jpg

นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์ เกิดวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 ปัจจุบันอายุ 57 ปี ศาสนา พุทธวันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2528 ประสบการณ์การสอน 30 ปีตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษสถานศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน 1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างมีความสุขและพัฒนาได้เต็มศักยภาพด้วยรูปแบบ “การจัดการเรียนรู้ในวิชาเคมีที่เน้น Active Learning ด้วยรูปแบบ 5’Es บูรณาการ ICT ” โดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดกิจกรรมการสอนวิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ยึดหลักการและทฤษฎีดังนี้· หลักการและทฤษฎีที่นำมาใช้จัดการเรียนรู้- รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E’s- ทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของเอ็ดการ์ เดล (Edgar Dale)- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญาของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner)· จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เน้น Active Learning โดยบูรณาการกับเทคโนโลยี ดังนี้- จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑- จัดกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E’s บูรณาการกับ ICT ตาม บริบทของกิจกรรม- จัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยยึดหลักพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เพื่อให้ ผู้เรียนเข้าสู่ Active Learning มากที่สุด 2. สร้างนวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Offline และระบบ Onlineผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๙ หน่วยการเรียนรู้ ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) http://www.caistudio.infoเข้าถึงได้ใน http://www.caistudio.info/cai/add_2554/2science/basic_chem/online/ 3. วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่องธาตุและสารประกอบ โดยวิธีสอนด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา 4. เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนประกอบการจัดการเรียนรู้ “บันทึกข้อตกลงการเรียนรู้” รายวิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลงานรางวัลที่ได้รับและความภาคภูมิใจ 1.) รางวัลโครงการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ระดับประเทศ รายวิชา เคมีพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 ของสำนักเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนเงิน 30,000 บาท พ.ศ.2549 2.) ผู้ดำเนินการโครงการประกวดบอร์ดนิทรรศการและพิธีกรผู้แนะนำบอร์ด“พี่ไบโอ-น้องแก๊สซี่”ในหัวข้อ “ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์ วิถีพอเพียงของคนไทย”จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จัดโดยบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พ.ศ.2550 3.) รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะไอออนิก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน พศ.2551 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 4.) รางวัลชมเชย การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลกุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ระดับประเทศ รายวิชา เคมีพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 5.) รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ครูดีเด่นประเภทการจัดการเรียนรู้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา พร้อมโล่และเกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู 6.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ครูดีเด่นประเภท การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา พร้อมโล่ เกียรติบัตรและไปศึกษาดูงาน ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม พ.ศ.2555 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู 7.) รางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี2555 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ8.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองระดับประเทศ “ด้านเพลงเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ” โครงการ Thailand GO GREEN 2555 เรียนรู้สู้ภัยพิบัติด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท บางจาก ฯ (มหาชน) 9.) โล่และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWADS) ) โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ปีพ.ศ.2555 10.) รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWADS) ) โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ปีพ.ศ.2556 11.) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือและเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู ประจำปีพ.ศ.2557 เลขาธิการ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 12.)รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐานที่เน้น Active Learning ด้วยรูปแบบ 5E’s บูรณาการ ICT” และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท โครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี 2557 (Inovation On Education Contest, IEC 2014 ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13.) รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 สำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 14.) รางวัลชมเชย การประกวดสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด สพฐ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2558 15.) รางวัลชมเชย “ครูดีในดวงใจ” ระดับเข็มเงิน ระดับสำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานประจำปี พ.ศ.2558 โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 สำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 สำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 16.) รางวัลโครงงานยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี” พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท การประกวดการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีย่อส่วน ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 17.) ครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบดีเด่น โครงการห้องเรียนเคมีดาว โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558เว็บไซด์https://sites.google.com/a/ddn.ac.th/hxngreiyn-khemi-daw/

12 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา “เร่งพัฒนาครูยกระดับคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม ให้ทันภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๙”

850165.jpg

..***ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง

อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

..***เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่การจัดการขยายโครงการพิเศษด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ English Bilingual Education (EBE) ขึ้น

..***English Bilingual Education (EBE) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) ในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสและเวลาในการเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางที่ขาดความพร้อมในการจัดหาครูต่างชาติมาสอน โดยดำเนินการการจัดการเรียนการสอนโดยครูไทย ที่ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับการออกเสียง (phonics) การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (classroom languages) เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา และการวัดและประเมินผล โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสุนนสื่อการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้สองภาษา ในปีงบประมาณ 2559

..***สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินงานเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 5 ในระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 5 เมษายน 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมอำบรมจำนวน 220 คน จาก 31 เขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์เซาร์เทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

..***กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation) ฝึกทักษะการพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจและเจตคติที่ดีของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะ พัฒนาอบรมให้ความรู้และความชำนาญในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะ ให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

*** ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวสามารถพัฒนาผู้ที่เข้าอบรมให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) ในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามนโนบายกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการยกระดับและเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยต้องการให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพต่อไป

…**จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

..***โทร.084 3971454

28 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. ๑๙ ซ้อมแผนป้องกันเหตุเพลิงไหม้

794415.jpg

โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัย ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมีนายสมสมัย พรมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด

นายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมักจะมีข่าวให้เห็นเป็นประจำว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสถานศึกษา จนทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินของทางราชการ สูญเสียสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน ครูและนักเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุดังกล่าว แม้ว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูฝนก็ตาม ทางโรงเรียนจึงร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้ว จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อให้ครู นักเรียนได้รับความรู้ในด้านการดับเพลิงเบื้องต้น และได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกวิธีเมื่อเกิดอัคคีภัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาแก้ว สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อีกด้วย

………………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 / ข่าว

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จากครูธนัญชัย ทุมสงครามและเครือข่าย ปชส.ร.ร.เขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม.19

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/genecielo/media_set?set=a.861265360648024.10737…

29 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 14 ราย นั้น

ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ (เป็นราคาที่รวม VAT)

รายการพิจารณา ผู้เสนราคาทีดีที่สุด ราคาที่เสนอ

ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรวิชญ์ การโยธา (2007) 3,480,000.00 ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (นายสุวัฒน์ หอมสมบัติ)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ›

สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

675210.JPG

นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 5 คน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกนักเรียนโครงการผลิตครูครูมืออาชีพ จำนวน 4 คน คือ

น.ส.พรพิมล บัวบังขัง วิชาเอกประถมศึกษา บรรจุโรงเรียนบ้านนาจาน

นายนรากร อ้นสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ บรรจุโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่

นายพลวัตร แก้วเพียร วิชาเอกสังคมศึกษา บรรจุโรงเรียนวัดทองแท้

น.ส.ภครัช ไชยรัตน์ วิชาเอก เกษตรกรรม บรรจุโรงเรียนบ้านพร้าว

และผู้สอบแข่งขันได้ จาก สพม.19 จำนวน 1 คน

นายเอกราช ปุริเส วิชาเอกฟิสิกส์ บรรจุโรงเรียนบ้านน้ำจวง

ซึ่งประธานให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน ทุกคนจะต้องตั้งใจทำงาน ศึกษาหาความรู้ในตัว มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ความร่วมมือในโรงเรียนและชุมชน ทำงานเป็นทีม พร้อมทั้งรักษาระเบียบวินัยของทางราชการ และอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน

สพม.7 พัฒนาครูโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET

675219.jpg

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพม.7 จัดการอบรมพัฒนาครูโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.7 (จังหวัดนครนายก) มีผู้เข้าอบรมจำนวน 475 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร วัดและประเมินผลตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET) รวมทั้งสามารถสร้างและเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีนายมานพ รวยลาภ รอง ผอ.สพม.7 เป็นประธานในพิธีเิปิด นายสุชิน วรรณฉวี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กล่าวรายงาน วิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ อ.สุพล ทิมอ่ำ อดีต ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา) สพท.นนทบุรี เขต 1+++ – See more at: http://www.spm7.go.th/main/news/2448.html#sthash.7THVD8sD.dpuf

17 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ผู้บริหารและบุคลากร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมใจขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะ ตามนโยบายรัฐบาลและจังหวัด

670006.JPG

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมใจกันพัฒนาบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา และเพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดอุตรดิตถ์ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะและโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกจังหวัดได้นำไปถือปฏิบัติเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนในชาติสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จะพร้อมใจกันดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 4 ธันวาคม 2557

กรรณิกา ภาพ : ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

670086.jpg

นายหวั่น แตงทิพย์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบความพร้อมให้คำแนะนำในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามนโยบายของ สพฐ. และ คสช. ในการแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ประสบปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก และครูบางส่วนสอนโดยไม่ใช้สื่อ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ทำให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาส ที่ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ โรงเรียนบ้านเนินศาลา และโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ อำเภอโกรกพระ โดยแนะนำให้ผู้บริหาร และคณะครู ได้ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนว่าจะใช้รูปแบบไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบคละชั้น การสอนด้วยระบบ CNED การสอนโดยใช้แท็บเลต และการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม โดยใช้รูปแบบต่าง ๆ บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ย้ำให้ครูได้ศึกษาแผนการสอน ก่อนที่จะทำการสอนนักเรียน ฝึกให้นักเรียน ทำกิจกรรมกระตุ้นเด็กให้ร่วมคิดร่วมทำในกิจกรรมต่าง ๆ ครูต้องอยู่ในห้องเรียนกับเด็ก ซึ่งการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบนี้ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ครูสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี หลังจากเรียนจบในแต่ละเรื่องแล้วต้องมีการทดสอบนักเรียนว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหน เพื่อจะได้ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน อีกทั้งเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ คุณภาพการศึกษา และจะมีการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ ต่อไป (4 พ.ย.57) พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

เมญ่า มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 ร่วมกับ ม. นานาชาติแสตมฟอร์ด มอบอุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชนในอุดรธานี

กรุงเทพฯ – มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สถาบันการเรียนรู้ชื่อดังของเมืองไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับมานานกว่าสองทศวรรษ ให้การสนับสนุนโครงการ “ชวนน้องเล่นกีฬา” จัดโดย เมญ่า-นนธวรรณ ทองเหล็ง มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดยร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียน 3 แห่งในเขตจังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุ่มนักร้องจากค่ายอาร์สยาม และนายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอสร้างคอม อุดรธานี และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เมญ่า-นนธวรรณ ทองเหล็ง กล่าวว่า “ในฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 ฉันรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่มีโอกาสสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา กีฬา และสังคมความเป็นอยู่ของชุมชน ในพื้นที่ห่างไกลของเมืองไทย เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสที่ดีกว่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเดินตามความฝันของตนเอง” การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาของแสตมฟอร์ดในครั้งนี้ มุ่งกระตุ้นให้สาธารณชนตระหนักถึงการแบ่งปันโอกาสแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผ่านการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาร่วมกับการเล่นกีฬาเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเยาวชนทั้งในด้านการอยู่ร่วมกัน ทักษะการสื่อสาร และความมั่นใจในตัวเอง โดยโรงเรียนที่ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง และ โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ โดยเมญ่ายังได้เดินทางเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เด็กชายอาทิตย์ เพ็ญสง่า นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่กับยายเพียง 2 คน พร้อมมอบทุนทรัพย์ จักรยาน และของใช้ที่จำเป็นเพื่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยทางแสตมฟอร์ดคาดหวังว่า การมีชีวิตที่ดีกว่าในอนาคตของเด็กนักเรียนที่ได้รับโอกาสครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนคนอื่นๆ พยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และแสตมฟอร์ดจะยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง หากต้องการข่อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์http://www.stamford.edu/th/StamfordInTheNews/Detail/MaeyaInspiresYoungThais-29092014?src=CP-STIU-0000001058 หรือติดตามข้อมูลกิจกรรมของแสตมฟอร์ดได้ที่เฟซบุ้ค https://www.facebook.com/stamfordthailand เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีวิทยาเขตอยู่ที่กรุงเทพฯ และ หัวหิน เปิดรับนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากกว่า 78 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางความคิดให้กับนักศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยค่าเล่าเรียน เริ่มต้นที่ภาคเรียนละ 42,000 บาท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายลอรีเอทในปี 2554 เพื่อสร้างการเข้าถึงแหล่งความรู้และโอกาสในระดับนานาชาติให้กับผู้เรียน เครือข่ายลอรีเอทเป็นเครือข่ายการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุม 30 ประเทศและมหาวิทยาลัยชั้นนำมากกว่า 75 แห่ง โดยมีนักศึกษาในเครือข่ายมากกว่า 900,000 คน ประกาศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ›

5 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ