Tag Archive | สุราษฎร์ธานี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

1054380.jpg

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายประทืป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนในสังกัดดังนี้ โรงเรียนวัดพระพรหม โรงเรียนวัดบางปอ โรงเรียนวัดบางพลาและโรงเรียนบ้านคลองราง โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู นักเรียนโรงเรียนดังกล่าวให้การต้อนรับ ในการนี้ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆ ของโรงเรียนที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมด้วย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้กำหนดสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น จำนวน 177 สนามสอบ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

26 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.กระบี่ เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน มูลค่า ๑.๕ ล้านบาท

1029893.jpg

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ นายยุทธนา จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารอนุบาล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยใช้เป็นห้องเรียนอนุบาล ได้รับเกียรติจากนางกนกนวล ปัทมปาณีย์พงษ์ ข้าราชการบำนาญ ครูคนแรกของโรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง คณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอปลายพระยา คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครองบ้านคลองพวนประทีปบำรุง เข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวนกว่า 400 คน ได้รับงบประมาณจากรายได้สวนปาล์มน้ำมันของโรงเรียนและความร่วมมือจากการระดมทรัพย์และกำลังกายของชุมชน และการบริจาคจากทุกภาคส่วน จำนวน 1,500,000 บาท

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง เป็นโรงเรียนชายขอบระหว่างจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในสวนปาล์มน้ำมันของบริษัทยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด เป็นโรงเรียนที่มีความกันดารด้านถนนหนทาง ถนนยังเป็นถนนลูกรังขรุขระ ตั้งอยู่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และเป็นโรงเรียนขนาดกลาง บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี มีนักเรียนจำนวน 192 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 คน มีนางวารุณี ไชยสน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้านนางวารุณี ไชยสน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2519 โดยนายประยูร ประทีป ณ ถลาง ซึ่งเป็นผู้จัดการของบริษัทยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัดในขณะนั้น เห็นว่าบุตรหลานของคนงานในบริษัทต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว หรือโรงเรียนอื่น ระยะทางไกลและกันดารมาก ประกอบกับการคมนาคมที่ไม่สะดวก จึงเสนอต่อคุณเจียร วานิช ประธานบริษัทฯ ขอตั้งโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนงาน เมื่อได้รับอนุญาตจึงได้เสนอขอจัดตั้งโรงเรียน และได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว มีครูประจำการเพียง 2 อัตรา ทำการเรียนการสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2520 และในปีการศึกษา 2522 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง ข่าว/ภาพ….พัชรี ชอบงาม// นักประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่//

03 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สุดเจ๋ง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อู้ฮู ทึ่งกันทั้งงาน แห่ถ่ายภาพเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้.

1026527.jpg

“สุดเจ๋ง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อู้ฮู ทึ่งกันทั้งงาน แห่ถ่ายภาพเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้”…วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธจัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุวรรณ ขัวญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และนายบุญเติม แดงช่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ให้การต้อนรับ โดยนายบุญเติม แดงช่วง เปิดเผยว่า โรงเรียนอนุบาลบางแก้วมีนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน คือ 1.ลดการสร้างขยะต้นทาง งดการใช้ภาชนะประเภทพลาสติค ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติห่ออาหารและจัดสถานที่คัดแยกขยะที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการรวมทั้งส่งเสริมการใช้สิ่งของที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ 2. เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะ โดยการจัดทำมาตรการประหยัดพลังงานและมาตรการจัดการขยะเพื่อการประหยัดและลดการก่อมลพิษ นำหลัก 5 R มาใช้ในการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ปลูกฝังความมีวินัยและสร้างจิตสำนึกต่อการลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะในโรงเรียน รวมถึงจัดการเรียนรู้บูรณาการเรื่องขยะทุกชั้นเรียน 3. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ มีการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือกับชุมชน องค์กรชุมชนในการรณรงค์ลดปริมาณขยะและการสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บขยะทั่วไปและการจัดตั้งธนาคารขยะ ธนาคารโรงเรียน สร้างแรงจูงใจแก่นักเรียนในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนจากการแปรรูปและจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่และเป็นธรรมชาติ เข้าร่วมกับจังหวัดพัทลุง “โครงการเมืองลุงเมืองบายใจ กิจกรรมการลดขยะ” เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการขยะ รวมทั้งการนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ เพื่อการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม นายบุญเติม กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานมี 6 ขั้นตอน คือ “จุดประกาย ท้าทายความคิด ร่วมจิตพัฒนา นำพาสู่การเรียนรู้ เชิดชูผลงาน ประสานความยั่งยืน” และหลัก 4 R ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆ ในการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ แต่เป็นการดำเนินการที่ต้องสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณและการคัดแยกขยะ คือ R1 REDUCE “ลดการใช้” R2 REUSE “ใช้ซ้ำ” R3 RECYCLE “แปรรูปนำมาใช้” R4 REPAIR “ปรับปรุงซ่อมแซม” และ R5 REJECT “ปฏิเสธขยะพิษ” ล่าสุดทางโรงเรียนอนุบาลบางแก้วได้รับรางวัลเกียรติบัตรและธงรางวัล ด้านความโดดเด่นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ระดับภาคใต้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะ” เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2560 นายบุญเติม กล่าว พจนาถ ช่วยเนื่อง ภาพ/ข่าว

22 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอศ.เดินสายยกระดับ Fix it center ๔.๐

9.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix it center thailand 4.0 ทั่วประเทศทั้งศูนย์ Fix it center ถาวรที่มีอยู่ 80 ศูนย์ และศูนย์ Fix it center ระดับตำบล 8,000 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยให้มีการจัดทำมาตรฐานปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม มีกิจกรรม ประกอบด้วย 1.บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตรยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมให้คำแนะนำวิธีการใช้ และการดูแลรักษา 2.บริการสร้าง ต่อยอดอาชีพโดยสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทำหลักสูตรอาชีพหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 3.บริการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำครูนักเรียนนักศึกษาไปเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ… เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากจะยกระดับศูนย์ Fix it center ให้ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 แล้ว จะมีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานของศูนย์ Fix it center ด้วยแจกจ่ายไปยัง Fix it center ทั่วประเทศ เพื่อให้มีรูปแบบการทำงานและกรอบการยกระดับคุณภาพที่ชัดเจน สำหรับการประชุมการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคต่างๆ มีกำหนดการดังนี้ -ภาคเหนือ14 มี.ค.60 ณ วท.แพร่ -ภาคกลาง 15 มี.ค.60 ณ วท.สมุทรสงคราม – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 มี.ค 60 ณ วช.อุบลราชธานี – ภาคตะวันออก 20 มี.ค 60 ณ ศาลาอเนกประสงค์อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว- ภาคใต้ 23 มี.ค.60 ณ วษท.สุราษฎร์ธานี

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 15 มีนาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยงาน สพป. ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน

863431.JPG

//**เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2559 ณ วัดศรีทวี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 70 คน *เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะรักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติดและมีทักษะทางสังคมที่เหมาะสม *เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถสร้างเครือข่ายและขยายผลการดำเนินงานในโรงเรียนและชุมชน ได้อย่างเหมาะสม และขอขอบคุณท่านเจ้าคุณ พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี พระวิทยากร วัดสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยากร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 และงบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 70,000 บาท **สุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ ภาพข่าว

บุคลากร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมใจน้อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

863748.JPG

9 มิถุนายน 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดร่วมทำพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เวลา 13.09 น. นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นนำบุคลากรผู้ร่วมพิธีปฏิญาณตน แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน พร้อมใจกันสวมเสื้อ สีเหลือง เพื่อแสดงออกถึงซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

งานประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภาพ : ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

สพป.ปข. 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการและโรงเรียนวิถีพุทธ

863585.JPG

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการและโรงเรียนวิถีพุธ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนดำเนินงานตามกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการและโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมสร้างความตระหนักในการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการและโรงเรียนวิถีพุทธ ตามที่ สพฐ. ได้นำประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ว่าด้วยการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยใช้เป็นหลักยึดในการปฏิบัติตนให้เข้มแข็ง อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของประเทศชาติ เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สพป.ปข. 2 ได้ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการและกิจกรรมวิถีพุทธมาโดยตลอด จึงจัดประชุมชี้แจงแนวทางฯ เพื่อคุณครูได้นำไปปฏิบัติและ สพป.ปข. 2 นำมาตอบในตัวชี้วัดได้ต่อไป โดยมีคุณครูผู้สอน เข้าร่วมประชุม จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

10 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพป.ลบ ๑ ลงนามบันทึกเอกสารส่งมอบภาระงานการอาชีวศึกษาให้กับประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

862616.jpg

6 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลบ ๑

ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ลพบุรี ลงนามบันทึกเอกสารส่งมอบภาระงานการอาชีวศึกษาให้กับประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมพลโทอุท้ย อุปถัมภ์ สพป.ลบ.1

การลงนามส่งมอบงานด้านการอาชี่วศึกษา เกิดขึ้นตามคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 8/2559 สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน โดยเป็นการสมควรเพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานการอาชีวศึกษาบังเกิดประสิทธิภาพ

ในส่วนของจังหวัดลพบุรี มีสถานศึกษาอาชีวเอกชน จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559

862331.jpg

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ดร.ขูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายวันสาร แสงมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมเป็นเกียรติงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนวัดตรณาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนักเรียนเข้ารับรางวัล จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยและโรงเรียนบ้านกลาง ข้าราชการครูโรงเรียนวัดเกษมบำรุง เข้ารับโล่รางวัลครูผู้สอนสหกรณ์ดีเด่นในโรงเรียน ประธานในพิธีนายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปฃส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สำนักงานวิถีพุทธ ขับเคลื่อนคุณธรรม ขับเคลื่อน “เขตสุจริต” สพป.มหาสารคาม เขต 3

862626.jpg

บุคลากรในสำนักงาน สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมใจกันแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ปฏิบัติธรรมในกิจกรรมสำนักงานวิถีพุทธ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “เขตสุจริต” ระดับเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นำคณะบุคลากรในสำนักงาน พร้อมใจกันแต่งชุดสีขาวทำบุญ สวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำสมาธิ ฟังธรรม แผ่เมตตา และอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ซึ่งเป็นการรวมพลังการแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ในกิจกรรมสำนักงานวิถีพุทธ ส่วนหนึ่งของโครงการ “เขตสุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3 โดยมีพระครูอนุกูล สังฆกิจ เจ้าคณะตำบลหัวขวาง เขต 1 เจ้าอาวาสวัดใต้โกสุม เป็นองค์ประธานปฏิบัติธรรมเสริมมงคลชีวิต เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม ขับเคลื่อนเขตสุจริต และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบต่อไป ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว

http://203.172.194.82/mk3/?p=5022

8 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 วางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านเขานาใน

838977.jpg

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนแบบ 212ล/57-ก โรงเรียนบ้านเขานาใน โดยมีนายวิสุทธิ์ สรรพา กำนันตำบลต้นยวน เป็นผู้ตอกเสาเข็ม นายนบภา โสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน วางอิฐทอง อิฐเงินและอิฐนาค นายภิญโญ หวังสุด นายอำเภอพนม วางเพชรเจ็ดสี สำหรับอาคารเรียนแบบ 212ล/57-ก โรงเรียนบ้านเขานาในนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง 17,380,500 บาท ปีงบประมาณ 2559-2560 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนบ้านเขานาในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นโรงเรียนที่ห่างไกลจากเขตพื้นที่ฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร เปิดทำการสอน 4 ระดับ คือ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพ/ข่าว นางประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานีอเขต 2

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

838966.jpg

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นำโดย ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการฯ จัดการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Symposium) และนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียนในโครงการ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เริ่มดำนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 โรงเรียน ครอบคลุมทุกขนาดของสถานศึกษา กระจายอยู่ทุกอำเภอและจะดำเนินการขยายผลเพิ่มเติมอีก 90 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนในโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2559 ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 357 คน

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

21 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ลพบุรี 1

827142.jpg

15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. สพป.ลพบุรีเขต 1 นำโดย ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดพิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงพระราชทานจักรยานให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาสและมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 9900 คัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกล สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้สะดวก ปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงและเรียนรู้วิธีการขี่จักรยานให้ปลอดภัย โดยสถานศึกษาในสังกัด สพป.ลบ.1 ได้รับจัดสรรจำนวน 44 คัน สพป.ลบ.2 ได้รับจัดสรรจำนวน 44 คัน สพม.5 ได้รับจัดสรรจำนวน 24 คัน รวม 112 คัน ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

ภคจิรา รายงาน

สพม.เขต 33 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบาย

827210.JPG

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายแซม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสหวิทยาเขต 2 ร่วมให้การต้องรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรมโรงเรียนนำร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ร่วมนำเสนอผลงาน และกิจกรรมของนักเรียน ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน ณ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.สุรินทร์ เขต 1 ในการนี้ นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ได้ร่วมตรวจติดตามในครั้งนี้ด้วย ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.812969238826557.1073742824.100…

สตผ.สพฐ.ตามผลการดำเนินงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

827147.jpg

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยนายประไพ รัตนไพจิตร นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดาราและนางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนในสังกัดประกอบด้วยโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง และโรงเรียนบ้านท่าม่วง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโรงเรียนนำร่อง โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนดังกล่าวเตรียมต้อนรับและรายงานถึงผลการดำเนินงานความพร้อมของคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือดำเนินการกิจกรรมฯอย่างดี ซึ่งจากการติดตามกิจกรรมดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลว่าผู้เกี่ยวช้องทุกภาคส่วนในโรงเรียนเต็มใจที่จะจัดกิจกรรมและนักเรียนมีความสุข กระตือรือร้นที่จะได้ความรู้ในการเพิ่มเวลารู้ดังกล่าว ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

17 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.จัดสัมมนาสภานักเรียน สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย

812064.JPG

ที่ห้องประชุมทูบีนัมเบอร์วัน เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2559 จัดโดย สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2559 เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญในการพัฒนาชาติ พร้อมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม โดยใช้กลไกลความร่วมมือให้เกิดเป็นสังคมเอื้ออาทรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีระดับการพัฒนาในทุกด้าน

นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. กล่าวว่า “สภานักเรียนถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ที่รับผิดชอบสภานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานของสภานักเรียน ให้การดำเนินการพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม ให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ สร้างสังคมในโรงเรียนให้เป็นสังคมแบบเปิด มีกลไกป้องกันและแก้ไขความทุกข์ร้อนของทุกฝ่าย ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันในสังคมได้”

นางสาวณิชากร ขอนทอง นักเรียนจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 บอกว่า “การได้มาเข้าค่ายในครั้งนี้ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รู้จักกับเพื่อนทั่วประเทศ ทั้งรุ่นน้องและรุ่นพี่ค่ะ ค่ายนี้หนูเชื่อว่า จะให้อะไรกับหนูมากมาย เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนของหนูต่อไปค่ะ”

ด้าน นายวทัญญู แซ่ลิ้ง นักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เล่าว่า “ ค่ายนี้ ผมจะได้นำสิ่งดี ๆ และความรู้ใหม่ ๆ เอาไปพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนของเราครับ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการโรงเรียนของผม มีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น แต่ละคนเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ ไม่กล้าแสดงออกมา คณะของผมมีจำนวนมากถึง 80 คน บางคนก็ให้เพื่อนแสดงออกแทน ผมอยากให้คณะกรรมการชุดนี้มีความกล้าแสดงมากขึ้น กล้านำเสนอความคิดตัวเองมากขึ้น ทำให้สามารถเปิดมุมมองปัญหาได้มากยิ่งขึ้น ผมมาค่ายนี้ ก็จะได้เพื่อนใหม่ ความรู้ใหม่ ๆ ได้ประสบการณ์จากเพื่อน ๆ เพื่อจะนำไปพัฒนาคณะกรรมการในโรงเรียนของผมครับ”

การประชุมสัมมนาดังกล่าว มีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา จาก 4 ภูมิภาค ที่โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนเป็นที่ประจักษ์ ขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 43 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 180 คน เข้าอบรมสัมมนา

ทั้งนี้ ในวันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 คณะนักเรียนโครงการสภานักเรียน ประจำปี พ.ศ.2559 จะเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

……………………………………………………….

ทีมข่าวเฉพาะกิจประชาสัมพันธ์ สพฐ./ภาพ-ข่าว

06 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒กับรางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕

809132.jpg

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนได้ฝึกซ้อมกิจกรรมที่ตนเองเข้ารับการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ รายการ ด้วยความมุ่งมั่น ทำให้ประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

๑.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จำนวน ๓ รายการ จากการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม. ๑- ม.๓ การแข่งขันการสร้างWebpage ประเภทCMS ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ และการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.๔ ม.๖

๒.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ จากการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับ ม. ๔-ม.๖

๓.รางวัลเหรียญเงิน จำนวน ๔ รายการ จากการแข่งขันวาดภาพลายเส้น(Drawing)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓, การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓, การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖

๔. รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน ๑ รายการ จากการเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม. ๔-ม.๖

๕. รางวัลการเข้าร่วม จำนวน ๒ รายการ คือการเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม. ๔-ม.๖ และการเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖

20 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ