Tag Archive | เลย

สพป.เลย เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

1055100.JPG

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะทดสอบในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พร้อมกันทั่วประเทศ โดย นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมอบนโยบาย การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ หรือ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีความสำคัญ สนามสอบมีทั้งหมด ๒๐ สนาม ตามกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด ซึ่งประธานสนามสอบถือเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องดูแล และจะต้องประชุมทำความเข้าใจแก่กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบและผู้เกี่ยวข้อง มีหน้าที่อนุมัติ กำกับติดตามให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ ยุติธรรม กรรมการกลางมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลประสานงาน ส่วนกรรมการคุมสอบก็ให้ศึกษาคู่มือแนวปฏิบัติให้ชัดเจน และถึงแม้จะไม่มีผู้มาสังเกตการณ์จากส่วนกลาง ก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพราะเป้าหมาย ที่สำคัญคือคุณภาพและมาตรฐานของเด็กนักเรียน

28 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กีฬาเชื่อมไมตรีครู ๔ อำเภอ

1048131.JPG

“ยิ่งใหญ่ แม่ฮ่องสอนจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีครู 4 อำเภอ”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) แม่ฮ่องสอน เขต 1 เปิดเผยหลังจาก

เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมไมตรีครู 4 อำเภอ ณ สนามกีฬาที่ว่าการ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ว่า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ใน 4 อำเภอ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ได้แก่ อ.ปาย อ.ปางมะผ้า อ.เมือง และ อ.ขุนยวม เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วยกีฬา 4 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ “การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมความสามัคคีอันดีในหมู่คณะและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างมีขวัญกำลังใจในการทำงาน” นายอุทัย กล่าว

12 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ร.ร.เลยพิทยาคม เผย ๕ รายการชิงชัยงานศิลปะฯ นักเรียนระดับชาติ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ นี้

1046163.JPG

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ตนเองได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และได้เป็นเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติในระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ ที่ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี จำนวน 5 รายการ คือ

ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 นายเอกรินทร์ อินทบุญศรี ครูผู้ฝึกสอน คือ นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง น.ส.พิมลรัตน์ สิงห์ลอ ครูผู้ฝึกสอน คือ นางเบญญาภา ทุมสงคราม

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน คือ นายประวิตร บุญประคอง นายณัฐพงศ์ สอนสุภาพ และนายศักรินทร์ โง๊ะบุดดา ชนะเลิศ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ครูผู้ฝึกสอน คือ นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง นางเบญญาภา ทุมสงคราม นายสถิต วิเศษสัตย์ และน.ส.อาภาภรณ์ ศรีวิชา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน คือ นางอสาวดี วิเศษสัตย์ น.ส.อาภาภรณ์ ศรีวิชา น.ส.วลีพร พันธุ์ตุล และนายเศรษฐวุฒิ แสวงโคตร

นายเอกรินทร์ อินทบุญศรี นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันระดับชาติ โดยส่วนตัวได้เล่นดนตรี ตั้งแต่ม.ต้น ที่ โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ ซึ่งได้เริ่มเล่นระนาดเอก และมาเล่นขลุ่ย จนประสบความสำเร็จในวันนี้

ด้านนายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน กล่าวว่า เห็นแววของนายเอกรินทร์ อินทบุญศรี มาตั้งแต่เข้ามาสอบเรียนต่อชั้นม. 4 ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม และแววตามุ่งมั่นกอปรกับความสามารถด้านดนตรีไทยอย่างหลากหลาย อีกทั้งเขายังมีความใฝ่รู้ หาความรู้เทคนิคเพิ่มเติมในด้านการเล่นดนตรีไทยอย่างสม่ำเสมอ ฝึกซ้อมหนักทุกเช้าและทุกเย็น

…………………………………………….

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก

นายทรงเผ่า อามาตสมบัติ นักเรียนชั้นม.6/3 เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.19

06 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐ สังกัด สพป.เลย เขต ๒ รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพกำแพงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

1045764.JPG

รางวัลแห่งความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐ ทีมระดับประถมศึกษา 5 คน นำโดย นายยงยุทธ วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูยันตรี ดอกไม้ ครูผู้ฝึกสอน พร้อมคณะครู เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพกำแพงหอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จทรงเปิดหอดูดาวอย่างเป็นทางการ อาคารหอดูดาวแห่งนี้เป็นแห่งที่ ๒ ใน ๕ แห่ง ซึ่ง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี ๒๕๕๒ เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ได้อย่างทั่วถึงและทัดเทียมกัน ตลอดจนสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กระจายสู่ภูมิภาค รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการระดับภูมิภาค

05 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านนาโก สพป.เลย เขต ๒ จัดค่าย

1023470.jpg

โรงเรียนบ้านนาโก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning และบูรณาการ กิจกรรม PLC ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นทีม เรียนรู้การเป็นผู้นำในการร่วมกิจกรรมจากประสบการณ์จริง โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 137 คน เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากอุทยานแห่งชาติ ภูผาม่านและครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านนาโก สำหรับงบประมาณการจัดค่ายพัฒนาใช้งบประมาณของโรงเรียน รวม 53,400.- บาท

15 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานกิจกรรม “สนทนาสภากาแฟ” ร้อยรัก ประสานใจ สู่รั้วโรงเรียนลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

1014320.JPG

***นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานกิจกรรม “สนทนาสภากาแฟ” ร้อยรัก ประสานใจ สู่รั้วโรงเรียนลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ ครั้งที่ 2 โดยมีผู้บริหารใน สพฐ.และผูบริหารของเขตฯพื้นที่เข้าร่วมประชุมโดยในช่วงแรกนายกิตติ บุญเชิต ผอ.สพม.1เป็นผู้บรรยายถึงการบริหารงานในเขตฯพื้นที่ สพม.1จากนั้นนายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอภาพรวมและจุดเด่นของโรงเรียนในกลุ่มที่1ที่มีความเป็นเลิศจากนั้นนายศรายุทธ รัตนปัญญา ผอ.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยนำเสนอการดำเนินงานห้องเรียนภาษาจีน จากนั้นนางคนึงนาถ จันทวงศ์ ผอ.โรงเรียนมักกะสันพิทยาทีมวอลเลย์บอลที่เป็นตัวแทนระดับชาติต่อจากนั้นได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษาต่อจากนั้นนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูงของสพฐ.ได้มอบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.รย ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

1014121.JPG

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอำพัย อุดมพฤกชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้ดูแลรับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผนฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน ๓๒ โรง วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกประธานเครือข่ายการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเนื่องจากคนเดิมได้ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่สพป.แห่งใหม่ มติที่ประชุมได้คัดเลือก นายชูชาติ คาดสนิท ผอ.ร.ร.วัดปากน้ำพังราดเป็นประธานแทนตำแหน่งที่ว่างลง มีหน้าที่ประสานงานและเป็นตัวแทนร.ร.ขนาดเล็กในการดำเนินกิจกรรม งาน แนวคิดลงสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการครบองค์ประชุมที่ปรึกษา นายพยงค์ ทิพย์อุทัย ผอ ร.ร. วัดเนินทราย นายอดิศักดิ์ รื่นรมย์ ผอ.ร.ร.บ้านเหมืองแร่ รองประธาน นางศุภนา โถน้อย ผอ.ร.ร.บ้านมาบช้างนอน นางภัทรภร อุทรักษ์ ผอ.ร.ร.วัดสมอโพรง นางณัชชานันท์ ทิพยมนตรี ผอ.ร.ร.บ้านแก่งหวาย นายฐศปวรรษ สมรรถการ ผอ.ร.ร.บ้านดอนสำราญ น.ส.ภัทรศนันท์ เจนการ ผอ.ร.ร.บ้านเนินสุขสำรอง นางสาววิภาพรรณ อุบล ผอ.ร.ร.บ้านยุบตาเหน่ง เลขาเครือข่าย เหรัญญิก น.ส.นิตยา สมสนาพานิช ผอ.ร.ร.วัดเขาสำรอง ประชาสัมพันธ์ นายปริญญ ญาณวุฒิ ผอ.ร.ร.บ้านหนองคุย พร้อมร่วมกันจัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการคุณภาพจัดทำ Pre-O-net

1013848.jpg

วันที่ 15 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องวัดผล Pre O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ณ โรงเรียนวัดวังตะกู(เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) โดยมี นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม ดังกล่าว

การจัดทำ Pre-O-net เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับข้อสอบ และ เพื่อนำผลคะแนนสอบไปวิเคราะห์พัฒนาองค์ความรู้นักเรียนตามสาระที่ต้องปรับปรุง จัดทำขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียน ก่อนสอบ O-Net จริง นั่นเอง เพื่อสร้างความตื่นตัวในการสอบ O-Net ให้กับนักเรียนและเพื่อซักซ้อมทักษะการสอบ O-Net ด้วย เช่น ทักษะในการฝนกระดาษคำตอบ ทักษะในการอ่านข้อสอบ เนื่องจากเราพบว่า นักเรียนจำนวนมากต้องเสียคะแนนไปเพราะฝนกระดาษคำตอบไม่ถูก หรือบางครั้งเจอคำถามยาวๆ ก็ไม่อยากอ่าน อ่านไม่ครบ อ่านไม่เข้าใจโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาอ่านเขียนไม่คล่อง ทำให้เสียคะแนนข้อนั้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงตระหนักถึงความสำคัญในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการสอบO-net ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กำหนดจัดสอบ Pre-O-Net ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ภาพ http://www.pathomnakhon.org/area1

16 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ค่ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ClickCamp #๙ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าย ClickCamp ครั้งที่ 9 โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญชวนน้องๆม.ปลาย เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ชีวิตของนักศึกษาวิศวคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจในอนาคต นอกจากนี้ภายในค่ายยังประกอบไปด้วยการจัดการอบรบการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นภาษา c / java รวมไปถึงยังมีการเข้าแลปปฏิบัติการดิจิตอลอีกด้วย

ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2560 และประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

ตอนนี้เปิดให้ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วน้า

ผ่านทางนี้เลย

Facebook : https://www.facebook.com/clickcamp.official/

Website : http://comengineering.wixsite.com/clickcamp9

สำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าย Click Camp 9 สามารถ inbox สอบถามผ่าน facebook หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 086 – 828 – 0401 (พี่เมย์) หรือ 085 – 444 – 3449 (พี่วิน)

และอย่าลืมกด LIKE เพื่อติดตามรับข่าวสารทางค่ายได้ที่นี่เลยเล้ยยยย

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต